کد خبر: 179560 A

یک کارگر کارخانه «فولاد زاگرس» گفت: از وجود ابهاماتی در آگهی مربوط به انحلال رسمی این کارخانه خبر داد و افزود: برابر قانون تازمانی که این ابهامات از طریق انتشار آگهی رسمی دوباره برطرف نشوند، نمی‌توان با ۲۷۴ کارگر این کارخانه تسویه حساب کرد.

یک کارگر کارخانه «فولاد زاگرس» گفت: از وجود ابهاماتی در آگهی مربوط به انحلال رسمی این کارخانه خبر داد و افزود: برابر قانون تازمانی که این ابهامات از طریق انتشار آگهی رسمی دوباره برطرف نشوند، نمی‌توان با ۲۷۴ کارگر این کارخانه تسویه حساب کرد.

این کارگر دراین باره به ایلنا گفت: زمان انحلال رسمی «فولاد زاگرس» شهرستان قروه در آگهی که روز ۲۰ اردیبهشت ماه گذشته در روزنامه های رسمی منتشر شد به تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال ۹۲ در ج شده است.

وی بابیان اینکه در دراین اطلاعیه از فولاد زاگرس با عنوان شرکت سهامی خاص یاد شده است، افزود: این درحالی است که این کارخانه سهامی عام است.

وی یاد آور شد: باتوجه به ماده ۲۱۰ قانون تجارت کارگران فولاد زاگرس باید تا زمان اعلام رسمی انحلال کارخانه دستمزد دریافت کنند چرا که طبق این قانون، انحلال شرکت تا پیش از ثبت و اعلان رسمی برای شخص ثالثمثل کارگر بلااثر است.

این کارگر ادامه داد: دستمزد کارگران تنها تا پایان سال ۹۲ پرداخت شده است در حالی که طبق قانون تجارت باید تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت یعنی زمان اعلام رسمی به کارگران دستمزد پرداخت شود.

وی در عین حال یادآور شد: از آنجا که در آگهی انحلال از کارخانه فولاد زاگرس به اشتباه به عنوان یک واحد صنعتی سهامی خاص نامبرده شده است، ضروری است تا طبق قانون این اشتباه از طریق انتشار مجدد آگهی رسمی درست تصحیح شود و تا آن زمان باید طبق ماده ۲۱۰ قانون تجارت مطالبات کارگران پرداخت شود.

وی در خصوص بیمه بیکاری کارگران فولاد گفت: تنها حدود ۴۰ نفر از کارگران برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده اند. بقیه کارگران از دریافت بیمه بیکاری خودداری می کنند چرا که این اقدام باعثقطع رابطه کارگری کارفرمایی می شود درحالی که آنها هنوز به راه اندازی مجدد کارخانه امیدوارند.

این کارگر با بیان اینکه معوقات کارگران به تازگی پرداخت شده است ادامه داد: کارگران فولاد تا پایان سال ۹۲ هشت ماه دستمزد معوقه داشته اند که طلب آنها از کارخانه با وساطت استانداری کردستان طی دو نوبت در اردیبهشت پرداخت شد. اما کارخانه تا به امروز هیچ مسئولیتی درقبال دستمزد فروردین و اردیبهشت سال جاری کارگران قبول نکرده است.

وی با اشاره به اینکه شغل ۹۰ درصد کارگران «فولاد زاگرس» سخت و زیان آور است تصریح کرد: استانداری کردستان به کارگران قول داده تایید سختی و زیان آوری شغل آنها در اداره کار شهرستان قروه پیگیری شود ا ما اداره تامین اجتماعی شهرستان در این خصوص حاضر به همکاری نیست.

این کارگر در تشریح وضعیت فعلی کارخانه «فولاد زاگرس» ‌گفت: آگهی انحلال کارخانه فولاد زاگرس در حالی به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه منتشر شده است که پیش از این اداره کار شهرستان قروه کارفرمای این واحد تولیدی را ملزم به اصلاح ساختار کرده بود.

وی افزود: در عمل کارفرما بدون توجه به دستور اداره کار این واحد صنعتی را با ۲۷۴ کارگر تعطیل کرده است.

این کارگر افزود: با انحلال این کارخانه ۲۷۴ کارگر با سابقه ۱۲ تا ۱۸ سال به موج بیکاران شهرستان کوچک قروه اضافه خواهند شد. این شهرستان هیچ واحد تولیدی و یا صنعتی دیگری ندارد و این کارگران بعدا زبیکاری برای تامین معاش خانواده شان مجبور به قاچاق و بزه و یا در بهترین حالت باربری شهرستانهای دیگر خواهد شد.

توضیحات کارفرما
در این رابطه «حسینی» مدیر تسویه «فولاد زاگرس» به ایلنا گفت: چون کارخانه فولاد زاگرس توان مالی نداشت، سهامداران آن شرکت تصمیم به انحلالکارخانه گرفتند، این انحلال کاملا قانونی است و برای اداره کار شهرستان عدم وجود نقدینگی اثبات شده است.

وی در رابطه با اشکالات اطلاعیه اعلام انحلال شرکت توضیح داد: این شرکت در ابتدای کار سهامی خاص بود وبعدا تبدیل به سهامی عام شد. عنوان سهامی خاص در اطلاعیه صرفا اشتباه تایپی است و ما درصدد اصلاح این اشتباه از طریق انتشار آگهی مجدد هستیم.

بیکاری تامین اجتماعی خانواده دستمزد فولاد قاچاق قانون قانون تجارت نقدینگی روزنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر