کد خبر: 175158 A

دبیر خانه کارگر لامرد و مهر:

دبیر خانه کارگر شهرستان لامرد از اخراج یکی از کارگران بخش پیمانکاری تاسیسات فرودگاه بین المللی لامرد به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش خبر داد / به گفته کارفرما این کارگر به دلیل آنکه آرامش محیط شرکت را بهم ریخته‌اند اخراج شده‌ است.

دبیر خانه کارگر شهرستان‌های لامرد و مهر از اخراج یکی از کارگران بخش پیمانکاری تاسیسات فرودگاه بین المللی لامرد به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش خبر داد.

«عبد الرضا روحی» درباره دلایل اخراج این کارگربخش پیمانکاری تاسیسات فرودگاه لامرد به ایلنا گفت: آقای «محمود عبدالهی» با ۵ سال سابقه کار درشرکت پیمانکاری «فنی مهندسی توسعه مبتکران» به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارنش از کار اخراج شده است.

این فعال کارگری گفت: شرکت «فنی مهندسی توسعه مبتکران» به عنوان مجری بخش تاسیسات فرودگاه لامرد در حالی این کارگر را اخراج کرده است که قرارداد این کارگر تا پایان اسفند ماه سال جاری معتبر‌است.

به گفته وی، وقتی کارفرما متوجه می شود که آقای عبداللهی برای پیگیری مطالبا خود به اداره کار و چند نهاد کارگری دیگر مراجعه کرده است وی را اخراج می کند.

روحی در خصوص مشکلات کارگران پیمانکاری فرودگاه لامرد گفت: یکی از مشکلات کارگران فنی مجموعه کارگران شرکتهای پیمانکاری فرودگاه لامرد بویژه کارگران شاغل در شرکت مهندسی توسعه مبتکران اینست که این کارگران در مشاغل غیر تخصصی خود بکار گرفته می شوند.

او با ذکر مثالی گفت: کارگری که سالها در پست های فنی مشغول بکار بوده و در این زمینه مهارت دارد از سوی کارفرما بدون توجه به عنوان شغلی وی در کارهای غیر تخصصی هماننند بتن کنی، سیمان کاری وغیره بکار گرفته می شوند.

توضیحات کارفرما
در این رابطه آقای «محمودی» مسئول شرکت پیمانکاری توسعه مبتکران، ضمن تایید اخراج آقای عبدالهی گفت: این کارگر به دلیل آنکه آرامش محیط شرکت را بهم ریخته‌اند اخراج شده‌ است.

او با بیا ن اینکه آقای عبدالهی نماینده سایر کارگران نیست، افزود: وی با تحریک همکارانش مانع از فعالیت آنان می شدبه همین دلیل با پایان یافتن قرار داد وی اخراج شده است.

به گفته وی، آقای عبدالهی نیروی کارگری شرکت مهندسی توسعه مبتکران است که در انجام امور خدماتی مربوط به فرودگاه همانند حفر بتن کانال فاضلاب با تحریک سایر کارگران اخلال ایجاد کرده بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کارگران استان فارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر