کد خبر: 223604 A

کارگاه آموزشی یک روزه «اصول و فنون مذاکره» ویژه صاحبان صنایع استان همدان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با همکاری و مشارکت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همدان روز پنج شنبه ۲۲ آبان ماه به مدت یک روز در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان واقع در شهر مریانج برگزار شد.

به گزارش ایلنا از همدان؛ دکتر محمدرضا حدادی، مدرس دوره در خصوص مذاکره و انواع آن، علل لزوم یادگیری و مهارت در علم، فن و هنر مذاکره، روش های مختلف مذاکره، عناصر اصلی روی میز مذاکره و تاکتیک های مذاکره مطالبی را بیان داشت.

وی در بخشی از سخنانش به مبحثتعریف مذاکره و انواع آن پرداخت و موضوعات اصلی در روشهای مختلف مذاکره، مذاکرات به روش سنتی: مذاکرات مبتنی بر موضع گیری، مذاکره نرم و ملایم، مذاکره سخت و تهاجمی و مذاکرات به روش علمی پیشرفته:

ارکان مذاکره علمی، جهت گیری مذاکرات را برای حاضرین توضیح داد.

دکتر حدادی همچنین با اشاره به اهمیت اصول و فنون مذاکره، توضیحات مبسوطی درخصوص عناصر اصلی روی میز مذاکره، نیاز ها و خواسته ها، مواضع، تدابیر ارضا کننده نیاز ها و خواسته ها، تدابیر متوقف کننده نیاز ها و خواسته ها عنوان کرد.

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با هدف توانمند سازی افراد، به ویژه مدیران و کارکنان، در به کارگیری استراتژی های نفوذ و اثرگذاری بر مخاطب، به منظور کسب نتیجه پیش بینی شده در مذاکره و همچنین آموزش مهارت های تکنیکی جلب نظر و اقناع مخاطب برگزار شد.

استان همدان صنایع کوچک فنی و حرفه ای برگزار مذاکره آموزشی کارگاه صنایع اصول فنون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر