کد خبر: 216975 A

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان خبرداد:

از ابتدای سال ۹۴ حسابرسی شهرداری مناطق و سازمانها با حضور حسابرس مستقر در شهرداری و بطور ضمنی فعالیت‌های مالی و عمرانی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

رییس کمیسیون بودجه، حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان از اصلاح ساختار حسابرسی برای نخستین بار در شهرداری همدان خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۹۴ حسابرسی شهرداری مناطق و سازمانها با حضور حسابرس مستقر در شهرداری و بطور ضمنی فعالیت های مالی و عمرانی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا از همدان؛ حسین قراباغی با ارائه گزارشی از وضعیت حسابرسی در شهرداری با توجه به اجرای بند ۱ از ماده ۴۵ از وظایف شورای اسلامی شهرها طی مصاحبه ای با اعلام این خبر افزود: علاوه بر اینکه در حسابرسی ضمنی موارد در حین عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد، حسابرس هر سه ماه نیز گزارش مدیریتی از وضعیت عمومی شهرداری و نیز موارد خاص دیده شده به شورا ارائه خواهد کرد.

قراباغی با بیان اینکه در سالهای گذشته حسابرسی چند ماه پس از پایان سال مالی در شهرداری اتفاق می افتاد که نه کارایی مناسبی را در برداشت و نه قابل پیگیری بود اضافه کرد: بندهای گزارشات نیز هر سال تقریباً یکسان و تکراری بودند و هیچ وقت مرجعی در جهت مدیریت رفع مشکلات موجود همتی نکرده بود. حال با توجه به این شرایط کمیسیون بودجه، حقوقی و امور اداری شورا در رویکردهای خود اقدام به تصویب عملکرد حسابرسی ضمنی در شهرداری را گرفته است.

وی اظهار کرد: با به امضاء رسیدن قراردادهای حسابرسی ۹۲ و ۹۳ و نیز پس از هماهنگی های صورت گرفته با موسسه حسابرسی و ذیحسابان شهرداری و سازمانهای وابسته در جلسه ای که در کمیسیون بودجه حضور داشتند، هفته آینده تیم های حسابرسی در ابتدای کار در سازمانها مستقر خواهند شد.

رییس کمیسیون بودجه، حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: برای نخستین بار کمیسیون بودجه، حقوقی و اموراداری شورا از میان حسابرسان رسمی جامعه حسابداران ایران با برگزاری مناقصه محدود فقط با توجه به بررسی شرایط بومی، تجربه و رزومه کاری موسسات حسابرسی به انتخاب حسابرس مستقل برای حسابرسی سالهای ۹۲ و ۹۳ شهرداری همدان و سازمان های وابسته اقدام کرده است.

حسین قراباغی با اشاره به استعلام کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان از جامعه حسابداران و انجمن حسابداران همدان اظهار کرد: کمیسیون در این راستا توانست شش موسسه حسابرسی بومی را شناسایی و طی دعوتنامه ای از آنها در جلسات متعددی از موسسات مورد نظر مصاحبه علمی و تجربی نموده که در نهایت پس از بررسی ها و مطابقت دادن ظرفیتهای موسسات با معیارهای مورد نظر موسسه حسابرسی فراز مشاور را برای حسابرسی سالهای ۹۲ و ضمنی سال ۹۳ شهرداری همدان انتخاب شد.

قراباغی با بیان اینکه طبق وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر همدان دیدگاه و نظر کمیسیون بودجه ارتقاء سطح عملکردی حسابرسی و کارآمد بودن گزارشات حسابرسی است افزود: شورا در این راستا برای نخستین بار حسابرسی حین عملکرد(ضمنی) را برای شش ماهه دوم سال ۹۳ در شهرداری همدان و سازمانهای وابسته مصوب کرده و و به یاری خداوند متعال اجرایی می کند.

قراباغی انجام حسابرسی ضمنی را نقطه عطفی در جهت پیشگیری و جلوگیری از وقوع مشکلات در شهرداری دانست و یادآور شد: بجز اقداماتی که حسابرس طبق استانداردهای متداول حسابرسی انجام خواهد داد، کمیسیون بودجه، حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز بعد از جلسات کارشناسی متعددی ۱۱ مورد شرح خدماتی اضافه و فراتر از وظایف حسابرس را در قرارداد حسابرسی سال ۹۳ قرار داد تا سرآغاز اصلاحات و شفافیت در عملکرد تمامی عرصه ها و ماموریتهای ذاتی شهرداری و سازمانها باشد.

رئیس کمیسیون بودجه، حقوقی و اموراداری شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: اجرایی شدن موارد اضافه شده به وظایف حسابرس بستر سالمی برای حسابرسی سال ۹۴ را در بر خواهد داشت به گونه ای که ۱۰۰ درصد اقدامات شهرداری مورد توجه حسابرس قرار خواهد گرفت.

حسین قراباغی با اظهار اینکه انتظار می رود که شهرداری و سازمانهای ذیربط از ظریفیت ایجاد شده بتوانند مشکلات موجود خود را با عنایت به حضور حسابرسان خبره حل و فصل نماید.

ایران بودجه جامعه شورای اسلامی شورای اسلامی شهر شهرداری کارشناسی مشکلات مصاحبه مناقصه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر