کد خبر: 164859 A

مبارزه با رشوه عزم جمعی با بستر فرهنگسازی می‌طلبد، وضعیت نیروی انسانی و نداشتن تخلف در بدنه‌یشهرداری وضعیت خوبی دارد.

مبارزه با رشوه عزم جمعی با بستر فرهنگسازی می‌طلبد، وضعیت نیروی انسانی و نداشتن تخلف در بدنه‌یشهرداری وضعیت خوبی دارد.
به گزارش ایلنا، عضو شورای شهر همدان با اشاره به ایراداتی که به برخی پروژه‌ها به لحاظمکان‌یابی گرفته می‌شود، افزود: برج ایرانیان از لحاظ جانمایی مشکلات زیادی دارد. پنج عضو شورای شهر مخالف اجرای این طرح هستند، چون این برج از لحاظ محیط زیستی، معماری و شهرسازی به هیچ وجه سنجیده نیست. واقعیت این است که این برج‌ نمای زیبایالوند همدان را می‌گیرد. نباید بخاطر برج ایرانیان، چشمانداز زیبای همدان را به ۱۰۰میلیارد عائدی شهرداری بفروشیم.
«ابراهیم مولوی» با اشاره به پروژه برج سفید هم خاطرنشان کرد: برج سفید نیزشرایط مشابهی دارد. برجی که روبروی برج تندیس در دره مرادبیگ مکانیابی شده. بحثمناین است که چنین برج‌هایی نفس شهر را می‌گیرند. برج سفید یکی از ریه‌های شهر را قفلمی‌کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شواری شهر با اشاره به پروژهٔ تالار قرآن دربلوار ارم ادامه داد: پوشش این پروژه با شرایط آب و هوایی همدان هم‌خوانی ندارد. گنبد تالار بدون پوشش باقی می‌ماند و تنها یک نوع عرق چین به قسمت پائینی گنبدافزوده می‌شود.
وی افزود: قرار دادن هر نوع پوشش به‌علت ارتفاع بلند تالار و شرایط نامساعد جویهمدان پاسخگو نیست و محیط درونی تالار به هیچ وجه گرم نمی‌شود.
مولوی خاطرنشان کرد: متأسفانه ما معماری ایرانی - اسلامی را تنها در کاشی‌کاری ومقرنس می‌دانیم در حالی که معماری ایرانی - اسلامی حواشی و دامنهٔ گسترده‌ای راشامل می‌شود.
رضا میرزایی»، رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: بودجهٔ شهرداری با ۹۳ درصد افزایشاز ۲۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۴۵۴ میلیارد تومان در سال جاری رسید که ۳۷میلیارد تومان آن به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص دارد.
وی افزود: ۸۵ درصد بودجه عمرانی در زمینهٔ پروژه‌های عمرانی فرهنگی، فرهنگسراهاو سالن‌ها هزینه می‌شود که با تکمیل این پروژه‌ها می‌توان آموزش شهروندی و مباحثفرهنگی را بیشتر مد نظر قرار داد.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته سکونت در حاشیه‌یشهر همدان از ۵ به ۳۲ درصد رسیده که بخش عمدهٔ آن به علت آموزش ندادن شهروندان ومدیریت صحیح بوده است.
میرزایی اظهار کرد: برای ساماندهی سکونت‌گاههای غیررسمی حاشیهٔ شهر همدان پنجپایلوت و نقطه لحاظ شده که از بودجهٔ ملی و استانی برای آن هزینه شده اما شاهدتحول چشمگیر و مطلوبی نبوده‌ایم.
وی تصریح کرد: سکونت‌گاه‌های غیررسمی همدان به دور شهر هلالی شکل است.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران دربارهاختلاف اعضای شورای شهر گفت: این موضوع را با قاطعیت رد می‌کنم، راوی این بحث‌هاآدم مغرضی بوده، اختلافی وجود ندارد، گاهی اختلاف سلیقه دیده می‌شود این‌ها طبیعیاست اما تشکیل جبهه‌هایی مقابل یکدیگر در شورا اصلاً حقیقت ندارد.
میرزایی درباره انتخاب پیمانکار نیز یادآور شد: در برخی موارد که کارهایپیمانکار خوب انجام نشده پیمانکار را عزل کردیم و اجازه ندادیم در پیمانهای بعدیشرکت کند اگر کسی از تخلفی خبر دارد می‌تواند اطلاع دهد.
وی درباره کلان‌شهر بودن با نبودن همدان نیز اظهار کرد: در یکی از تعاریف کهجمعیت یک میلیون نفری ملاک کلان‌شهر بودن است همدان کلانشهر محسوب نمی‌شود، اما درتفسیر دیگری که وجود دانشگاه بزرگ، فرودگاه و روزنامهٔ محلی ملاک است، همدانکلان‌شهر است.
رئیس شورای شهر همدان دربارهٔ رشوه در بدنهٔ شهرداری نیز گفت: مبارزه با رشوه عزم جمعی با بستر فرهنگسازی می‌طلبد، وضعیت نیروی انسانی و نداشتن تخلف در بدنه‌یشهرداری وضعیت خوبی دارد. شمار اندکی تخلف می‌کنند که چه نظارت باشد چه نباشد دنبالراهی برای تخلف هستند.
میرزایی دربارهٔ تفکیک زباله از مبدأ ادامه داد: در این بخش ۱۰ میلیارد تومانسرمایه‌گذاری می‌شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز گفت: تاکنون اختلاف نظری که سببتأخیر کار شود وجود نداشته، دقت نظر را فدای سرعت عمل نمی‌کنیم.
«کامران گردان» افزود: تاکنون در یکی از محله‌های همدان پارک سوار اجرا شده کهاگر ایراد و اشکال خاصی نداشته باشد در دیگر محلات نیز اجرایی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شرایط آب و هوایی شورای شهر شهرداری فعالیت های فرهنگی قرآن کلان شهر مشکلات نیروی انسانی روزنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر