مدیرکل پزشکی قانونی استان:

ایلنا: مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در رابطه با روند آماری خودکشی و نزاع در استان، اظهار کرد: متأسفانه این رویه در استان…

پربازدیدترین