ربیعی در شهرستان رزن:

ایلنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحریم، زندگی اجتماعی مردم را با هدف شوراندن مردم علیه دولت هدف قرار داده که باید…