کد خبر: 152017 A

معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خبر داد:

معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: در حال حاضر ۳۹۱ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های استان فعالیت می‌کنند که ۳۵۳ کمیته آن فعال و ۳۸ مورد نیمه فعال هستند.

معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: در حال حاضر ۳۹۱ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های استان فعالیت می‌کنند که ۳۵۳ کمیته آن فعال و ۳۸ مورد نیمه فعال هستند.

به گزارش ایلنا، " محمدعلی سلیمی " افزود: بمنظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشگیری از حوادثو بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات، در کارگاه‌ها الزامی است.

وی با بیان اینکه کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر موظف به تشکیل کمیته های حفاظت هستند، بیان داشت: اعضای این کمیته ها متشکل از نماینده کارفرما، مدیر فنی، نماینده کارگران، مسئول حفاظت فنی، مسوول بهداشت حرفه‌ای است، هستند و کارفرمایان مکلفند بر اساس قوانین و آیین نامه های حفاظتی نسبت به برگزاری جلسات اقدام و به صورت منظم صورت جلسات خود را جهت بررسی به واحد بازرسی کار محل ارسال نمایند.

هرمزگان سلیمی اداره کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر