کد خبر: 601732 A

به منظور کسب اطلاع از وضعیت خط لوله، برای اولین بار در طول بهره برداری خط لوله 42 اینچ آغار و دالان نسبت به بازرسی متداول خط با استفاده از توپک های هوشمند MFL/TFI در محدوده عملیات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (از ایستگاه 1900 تا ایستگاه 2700) به طول 137 کیلومتر با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نصیرایی مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره نتایج عملیات توپک رانی هوشمند اظهار داشت : بر اساس نتایج گزارش توپکرانی انجام شده، تعداد 243 هزار و 162  مورد عیب توسط توپک های هوشمندMFL/TFI تشخیص داده شد که بخش عمده آن مربوط به عیوب خوردگی بوده که پس از بررسی و پایش اطلاعات، 21 نقطه عیب مهم گزارش و  صحت سنجی و رفع عیوب در تعمیرات اساسی سال 1397 برنامه ریزی شده است.

وی در رابطه با ضرورت انجام این عملیات  افزود :  اطلاع از وضعیت خطوط لوله به منظور استمرار تولید و رفع نگرانی از مخاطرات ایمنی و جلوگیری از رخدادهای ناگهانی از اهمیت قابل توجهی  برخوردار است . به این منظور علاوه بر بازرسی های متداول، بازرسی خطوط لوله به وسیله توپک های هوشمند به عنوان فناوری به روز بازرسی و پایش عیوب با هماهنگی شرکت های بهره برداری همواره دردستور کار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار داشته که انجام عملیات توپکرانی هوشمند خط لوله"42 انتقال گاز میادین آغار و دالان به شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب در همین راستا در شهریور1396با موفقیت انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس نصیرایی درباره  پیشینه احداث  خط لوله 42 اینچ ارسال گاز از منطقه عملیاتی آغار و دالان به مناطق  عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد : در راستای  انتقال گازهای تولیدی میدانهای  آغار و دالان از توابع شرکت              بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  به شرکت ملی مناطق  نفت خیز جنوب جهت تزریق در مخازن نفتی مارون، کرنج، پارسی،... و نیز ارسال به پالایشگاه بید بلند ، یک رشته خط لوله 42 اینچ به طول 353 کیلومتر از محل پالایشگاه فراشبند تا منطقه بید بلند(NGL-1600) احداث شده است. پس از  تفکیک شرکت های نفت مناطق مرکزی ایران  و ملی  مناطق نفتخیز جنوب، عملیات راهبری خط لوله 42 اینچ آغار و دالان بطور مشترک توسط این دو شرکت انجام  پذیرفت . در طول مدت تقریبی 21 ساله بهره برداری از این خط، دوبارتوپک رانی  انجام شده است که به علت طولانی بودن بخش اول خط  به طول تقریبی 211 کیلومتر،  منجربه بروز مشکلاتی به هنگام توپکرانی مانند  توقف توپک و تغییر شکل آن  شده  است. از  سال 1377 به بعد هیچگونه توپکی از پالایشگاه فرآشبند تا لخته ایستگاه لخته گیر 1200 رانده نشده بود و به دلیل طولانی بودن این بخش از خط لوله و سوابق مربوط به مشکلات توپکرانی قبلی، امکان توپکرانی هوشمند جهت ارزیابی خط نیز وجود نداشت و بدین ترتیب هر سال عملیات توپکرانی این بخش از خط به عقب افتاده بود .در این راستا و پس از نصب محفظه های دریافت و ارسال توپک در کیلومتر 137 خط لوله 42 اینچ توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و  به منظور کسب اطلاع از وضعیت خط لوله، برای اولین بار در طول بهره برداری خط لوله 42 اینچ آغارو دالان نسبت به بازرسی متداول خط با استفاده از توپک های هوشمند MFL/TFI در محدوده عملیات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران(از ایستگاه 1900 تا ایستگاه 2700) به طول 137 کیلومتر با برنامه ریزی اداره بازرسی فنی نفت مناطق مرکزی  ایران ، توسط یک  شرکت روسی  طرف قرارداد شرکت ایرانی به عنوان پیمانکار توپکرانی  هوشمند اقدام شد.

 

 

ایران گاز نفت برنامه ریزی نفت مناطق مرکزی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر