خبرگزاری کار ایران

| 06:34   
 • در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۱۹۹ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۴۵۴…

 • در معاملات امروز (یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۷۹ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۲۷…

 • در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۸۷ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۳۴…

 • در معاملات امروز (شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۸۳ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۳۰ تومان…

 • در معاملات امروز (یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۸۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۳۳…

 • در معاملات امروز (سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۸۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۳۵…

 • در معاملات امروز (شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۹۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۴۲ تومان…

 • هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۳۲۳ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۶۷ تومان رسیده است.

 • در معاملات امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۳۲۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۶۹ تومان…

 • در معاملات امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۳۳۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۷۷ تومان…

 • در معاملات امروز (یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۸۹ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۳۵ تومان…

 • در معاملات امروز (چهار‌شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۷۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۲۵…

 • در معاملات امروز (یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۷۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۱۸ تومان…

 • در معاملات امروز (یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۵۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۰۸ تومان…

 • در معاملات امروز (سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۶۱ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۱۰ تومان…

 • در معاملات امروز (شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۶۲ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۱۱ تومان…

 • در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۸۴ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۳۱ تومان رسیده است.

 • نرخ اسکناس دلار با افت امروز نسبت به شروع هفته، بیش از ۵۰۰ تومان عقب نشینی دارد.

 • هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۸۲ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۲۵۶ تومان رسیده است. قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۴۵ هزار و…

 • در معاملات امروز (دوشنبه یکم خرداد ماه ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۳۵۲ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۵۰۲…

۱ ۲
وضعیت آب و هوا