خبرگزاری کار ایران

آگهی مناقصه عملیات اجرایی پروژه منظر سازی مجموعه قلعه قبان ماکو

آگهی مناقصه عملیات اجرایی پروژه منظر سازی مجموعه قلعه قبان ماکو
کد خبر : ۱۵۰۳۳۹۵

آگهی فرخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای «عملیات اجرایی پروژه منظر سازی مجموعه تاریخی و گردشگری قلعه قبان ماکو»

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در نظر دارد طبق بند ۱ نشست ۲۱۸ اعضای محترم هیئت مدیره سازمان ، فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بشرح” عملیات اجرایی پروژه منظر سازی مجموعه تاریخی و گردشگری قلعه قبان ماکو ذکر شده در جدول ذیل و از طریق فرخوان  و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   www.setadiran.ir  و با شماره مناقصه ۲۰۰۳۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۷ به صورت الکترونیکی برگزارمی کند.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ساعت: ۱۱:۰۰

مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰

مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰

مهلت بازگشایی پاکات پیشنهادی: ۱۴۰۳/۰۵.۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 • برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 • .کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه مناقصه در برد اعلان عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
 • علا قمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی  توکن اقدام نمایند: اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه  setadiran.ir )بخش “ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر” موجود است(. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ۰۴۴۳۱۰۰ داخلی ۲۴۶ آقای اسدی

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
   پیشنهاد امروز