معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی:

ایلنا: محمدحسن زِاد می‌گوید: مناطق آزاد مادامی که برای خود سیستم تامین اجتماعی ایجاد نکرده‌اند باید تابع قانون تامین اجتماعی…