کد خبر: 644467 A

فلک افلاکی رییس شورای شهر اراک:

رئیس شورای شهر اراک جهت شفافیت بیشتر در فعالیت های شهرداری خواستار تشکیل کمیته آسیب شناسی و ممیزی فرآیندها شد.

به گزارش ایلنا از اراک، کاوه فلک افلاکی در صحن رسمی شورای شهر در نطق پیش از دستور خود گفت:براساس ماده ۷۳  قانون شوراها که رئیس شورا را موظف کرده چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس‌ شورا موارد به صورت روشن به شهردار تذکر داده شود.

وی افزود: باتوجه به عزم شورای پنجم در شفافیت و لزوم توجه به رویکرد کارشناسی در مدیریت شهری و با توجه به صفتِ"سریع" در مفاد ماده ۱ قانون شوراها که خواستار پیشبرد "سریعِ" برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم می باشد و همچنین براساس مفاد بندهای ۲ – ۲– ۸ و ۳۰ ماده ۷۱ و نیز گزارشات و اخبار منتشره در رسانه ها ، تذکرات برخی سازمان های نظارتی و بویژه اعتراضات حضوری برخی از شهروندان در خصوص برآورده نشدن مطالباتشان و با توجه به این اصل که پیشگیری بهتر از درمان است بر آن شدیم تا با تشکیل یک "کمیته آسیب شناسی و ممیزی فرآیندها" شناخت درستی از روند اجرای امور در شهرداری و سازمان های تابعه بدست آورده و با برنامه ریزی دقیق و متناسب با بضاعت موجود نسبت به اصلاح نامنطبقی های احتمالی همت گماریم .

رییس شورای شهر افزود: این کمیته دارای شخصیت کاملا مستقل و خارج از سازمان شهرداری بوده و اعضای این کمیته توسط نمایندگان منتخب مردم در شورا و از میان مشاورین و معتمدین خود به ریاست شورا معرفی و در یک برنامه زمانی دوماهه در شهرداری و سازمان های تابعه حضور یافته و براساس سیستم های نوین مدیریت ، نسبت به ممیزی و آسیب شناسی اجرای فرآیندها اقدام و نتیجه این ممیزی در قالب گزارشی  مدون در اختیار اعضای شورای شهر قرار گرفته و پس از تائید اکثریت، در آخرین جلسه صحن نخستین سال شورای پنجم در حضور رسانه ها قرائت و متناسب با نوع و وزن یافته های نامنطبق ، برنامه(مهلت) اقدام اصلاحی لازم به شهرداری ارائه خواهد شد.

وی در پایان نطق پیش از دستور خود مفاد بندهای ۲ – ۳ – ۸ و ۳۰ ماده ۷۱  اشاره کرد.

 

 

شورای شهر شهرداری وزن تشکیل کمیته آسیب شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر