کد خبر: 172990 A

شهردار اراک:

در سال جاری ۹۵ هزار تن آسفالت در سطح شهر اراک توزیع شده است که با اجرای این میزان عملیات عمرانی حدود ۸۰۰ هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر اراک پخش وتوزیع شده است.

شهردار اراک در مراسم بهره برداری از دو پروژه تقاطع غیر هم سطح کلانشهر اراک گفت: روان سازی ترافیک، کاهش آلودگی هوا و تسهیل عبور و مرور در مناطق مختلف شهری از مهمترین اهداف اجرای این پروژه‌هاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اراک محمد ابراهیم عباسی افزود: این پروژه‌ها شامل تقاطع غیرهم‌سطح امیر کبیر و شهید نظام‌علی فتحی است. که با احداثاین پروژه ها ارتباط شاهراه شمال به جنوب و شرق به غرب اراک برقرار خواهد شد.
وی به شروع عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح امیر کبیر از بهمن ۹۱ در اراک اشاره کرد و گفت: برای اجرای این پروژه ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل پرداخت عوارض هزینه شده است.
عباسی در خصوص عملیات عمرانی این پروژه گفت: حجم خاکبرداری ۱۴۰ هزار مترمکعب، حجم بتن‌ریزی ۱۲ هزار متر مکعب، وزن آرماتوربندی هزار و ۳۵۰ تن، سطح قالب‌بندی ۱۷ هزار متر مربع، سطح جدول‌گذاری ۹ هزار متر طول و تعداد شمع به کار رفته ۳۱۹ عدد است.
شهردار اراک با بیان اینکه عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهید نظامعلی فتحی از بهمن ۹۱ آغاز شده است افزود: در این پروژه نیز حجم خاکبرداری ۱۶۰ هزار متر مکعب، حجم بتن‌ریزی ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب، وزن آرماتوربندی هزار و ۳۰۰ تن، طول جدول‌گذاری ۱۳ هزار متر و تعداد شمع به کار رفته ۴۱۲ عدد است. که برای اجرای این پروژه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل پرداخت عوارض شهروندان هزینه شده است.
عباسی همچنین از اتمام عملیات اجرایی سه تقاطع غیر هم سطح دیگر در آینده ای نزدیک خبر داد.
وی در پایان اظهار داشت: در سال جاری ۹۵ هزار تن آسفالت در سطح شهر اراک توزیع شده است که با اجرای این میزان عملیات عمرانی حدود ۸۰۰ هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر اراک پخش و توزیع شده است.

شهردار اراک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر