در جلسه شورای اداری شهرستان خمین مطرح شد؛

ایلنا: فرماندار خمین گفت: هیچگونه برخورد نامناسب با ارباب رجوع قابل پذیرش نیست.

پربازدیدترین