همزمان با حضور مدیران استان مرکزی در دانشگاه صورت گرفت؛

ایلنا: دانشجویان دانشگاه اراک در استان مرکزی همزمان با بازدید استاندار و رئیس کمیسیون امنیت ملی در دانشگاه دست به اعتراض زدند.

پربازدیدترین