سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی:

ایلنا: سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: 57 درصد عوامل ایجاد آلودگی اراک مربوط به خودروها است. در حوزه از رده…

پربازدیدترین