کد خبر: 246821 A

بخش دریانوردی سازمان ملل متحد؛

معیار سازمان بین المللی کشتیرانی و دریانوردی ملل متحد فقط نام خلیج فارس است و استفاده از هر نام دیگری غیرقانونی است.

بخش دریانوردی سازمان ملل متحد در پاسخ به نامه مرکز مطالعات خلیج فارسدر مورد تغییر نام غیراخلاقی خلیج فارس در برخی از زیرمجموعه‌های کشتیرانی و دریانوردی کشورهای مختلف اعلام کرد: معیار سازمان بین المللی کشتیرانی و دریانوردی ملل متحد فقط نام خلیج فارس است و استفاده از هر نام دیگری غیرقانونی است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز مطالعات خلیج فارس در سال ۱۹۵۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد(ECOSOC) سازمانی را جهت یکسان سازی نامهای جغرافیایی(UNGEGN) ایجاد کرد تا با فراهم کردن بستری جهت تثبیت نام‌های جغرافیای ملل، گامی در جهت صلح و امنیت بین الملل برداشته شود.

خلیج فارس نیز یکی از این مناطق ویژه جغرافیایی جهان است که نه تنها با تار و پود چندین هزار سال تاریخ و تمدن سرزمین ایران گره خورده است، بلکه مرکز تامین انرژی دنیا و اساسا یک منطقه ژئواکونومیکی حساس بشمار می آید. لکن باتوجه به پروژه نژادپرستانه ایران زدایی از خلیج فارس و جعل نام این حوزه راهبردی توسط شیخ نشین های عربی، کارشناسان مرکز مطالعات خلیج فارس با بخش دریانوردی سازمان ملل متحد مکاتبه نموده و در خصوص این تغییر نام غیر اخلاقی در برخی از زیرمجموعه های کشتیرانی و دریانوردی کشورهای مختلف توضیحاتی را ارائه دادند و درخواست اعلام نظر این مرجع عالیرتبه جهانی در خصوص نام خلیج فارس را کردند.

سازمان دریانوردی ملل متحد از سال ۱۹۵۸ در جامعهٔ بین‌المللی شروع به کار نموده است. هدف سازمان بین‌المللی دریانوردی تسهیل همکاری های دریایی، مبادلهٔ اطلاعات میان کشورهای عضو و تعیین کننده عالی‌ترین معیارهای دریایی در جهان است، لذا از اهمیت ویژه ای در سطح جهان بر خوردار است و نظرات این سازمان تعیین کننده زیرمجموعه های کشتیرانی در سایر کشورها بشمار میرود.

خانم «اندرا گارسیا» متخصص امور بین الملل دریانوردی و کشتیرانی سازمان ملل متحد در پاسخ به نامه ارسال شده توسط دکتر عباس مجتهدی از مرکز مطالعات خلیج فارس، ضمن تشکر و تایید نظرات مرکز مطالعات خلیج فارس، تاکیید نمود که معیار سازمان بین المللی کشتیرانی و دریانوردی ملل متحد فقط نام خلیج فارس است و استفاده از هر نام دیگری غیرقانونی است. زیرا مرجع ما نامه شماره ST / CS / SER. A / ۲۹ / Rev. ۱. of ۱۴ May ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد است که از آن تبعیت می‌کنیم و در این نامه نیز به وضوح هر نام دیگری غیر از خلیج فارس را ممنوع اعلام کرده است. متن نامه به شرح زیر است:

Dear Mr. Mojtahedi,
Persian Gulf Studies Center
Thank you for your letter of ۲۸ December ۲۰۱۴, requesting the Secretary - General to approve the use of the term “Persian Gulf”. We thank you for sending us a copy of the work your prepared for UNGEGN.
As you know, the International Maritime Organization(IMO) is a specialized agency of the United Nations and, as such, it follows United Nations terminology when referring, either in writing or orally, to names of countries, territories, regions, bodies of water and other areas. As far as we are aware, the current United Nations Secretariat editorial directive on the term “Persian Gulf” is ST / CS / SER. A / ۲۹ / Rev. ۱. of ۱۴ May ۱۹۹۹(http: / / dd. dgacm. org / editorialmanual / ed - guidelines / policy _ questions / st _ cs _ ser - a _ ۲۹ _ rev۱. pdf). IMO follows United Nations Secretariat editorial directive ST / CS / SER. A / ۲۹ / Rev. ۱.
With kind regards,
Andrea Garcia(Mrs.)
External Relations Officer
Legal Affairs and External Relations Division
International Maritime Organization UN
T: + ۴۴ -(۰) ۲۰-۷۴۶۳ - ۴۰۱۸
E: agarcia @ imo. org
W: www. imo. org

اقتصادی و اجتماعی امور بین الملل انرژی ایران تمدن جامعه بین المللی جهان خلیج فارس سازمان ملل متحد ملل متحد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر