کد خبر: 239684 A

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح گردشگری در آشوراده می‌بایست در مراحل امکان سنجی، پیشنهاد پروژه و طراحی اجرا شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرای طرح گردشگری در آشوراده با بیان اینکه ارزیابی زیست محیطی مکانیزم قدرتمندی در سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با موضوعات از جمله آشوراده است، اظهار داشت: هر فعالیتی که در آشوراده می خواهد اتفاق بیفتد می بایست مراحل ارزیابی زیست محیطی را طی کند.

به ایلنا، سعید متصدی گفت: گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح گردشگری در آشوراده می‌بایست در مراحل امکان سنجی، پیشنهاد پروژه و طراحی اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در کل دنیا هر پروژه گردشگری که می خواهد اجرا شود قالب ارزیابی را می گیرد، گفت: در مورد آشوراده نیز فرآیند ارزیابی الزامی است و قبل از ارائه این گزارش اجازه فعالیت ندارد.

متصدی توضیح داد: در ارزیابی اثرات زیست محیطی ابتدا وضعیت محیط بررسی، وضعیت پروژه پیشنهادی با جزییات مشخص، اثرات زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی پروژه تعیین می شود و اثرات منفی و اثرات مثبت پروژه ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر انجام پروژه، عدم اجرای پروژه نیز ارزیابی می شود و اگر پروژه از نظر ارزیابی قبول شد کارفرما می بایست به تقلیل اثرات منفی اقدام کند.

مجوز اجرای طرح گردشگری در آشوراده منوط به انجام ارزیابی زیست محیطی است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه فرآیند ارزیابی زیست محیطی پروژه ها در سازمان حفاظت محیط زیست طبق اصول علمی بر خلاف سالهای قبل پیش می‌رود، تاکید کرد: مجوز برای اجرای طرح گردشگری در آشوراده منوط به انجام ارزیابی زیست محیطی است و بر اساس آن اعتبارات مالی به آن اختصاص می یابد.

متصدی با اشاره به اینکه طی سالهای ۹۲-۷۴ در کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست فقط ۵ در صد از پروژه ها مردود شدند، افزود: این در حالی است که از سال گذشته تا کنون ۵۰ در صد از پروژه ها به دلیل اینکه نتوانستند گزارش ارزیابی زیست محیطی را درست و مطابق اول علمی پیش ببرند؛ رد
شده اند.

گزارش ارزیابی پروژه بندر کیاشهر در پارک بوجاق تایید نشد

وی، بندر تجاری کیاشهر در پارک ملی بوجاق با داشتن مصوبه هیات دولت را یکی از پروژه های که در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست مردود شده است، عنوان کرد و گفت: برای سازمان حفاظت محیط زیست آشوراده با پارک ملی بوجاق فرقی نمی کند؛ اگر هر طرحی نتواند گزارش ارزیابی زیست محیطی را پاس کند رد می شود برای سازمان حفاظت محیط زیست مهم نیست طرح گردشگری یا راه اندازی نیروگاه و غیره باشد.

دولت زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گردشگری معاون اجازه فعالیت پروژه ارزیابی آشوراده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر