کد خبر: 138399 A

یک مقام سازمان ملل:

با روند فعلی نرخ افزایش جمعیت در ایران پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ جمعیت ایران به ۹۰ میلیون نفر برسد که در این سطح مقدار ۳۰ میلیارد متر مکعب آب بیشتر در سال برای رفع نیاز‌های رو به افزایش باید مهیا شود.

ایلنا: هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران گفت: آب چالش اصلی زیست محیطی ایران است.

به گزارش ایلنا؛ ‌ گری لوئیس(هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران)، در محل «انجمن سلطنتی جغرافیا» در نشست دو روزه " میراثطبیعی ایران: سمپوزیوم برای تغییر قابل سنجش " گفت: در حال حاضر یکی از اصلیترین چالش‌های محیط زیست محیطی پیش روی ایران مدیریت آب است.

وی خطاب به سمپوزیوم چالش‌های محیط زیست ایران افزود: سالانه میزان سرانه آب در ایران از مقدار فراوان ۷ هزار متر مکعب در سال ۱۹۵۶، اینک به یک هزار و ۹۰۰ متر مکعب رسیده و این میزان تا سال ۲۰۲۰ به یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب کاهش خواهد یافت.

لوئیس درباره مصرف آب در ایران گفت: روند به گونه‌ای خطرناک در مسیر مخالف حرکت می‌کند. با روند فعلی نرخ افزایش جمعیت در ایران پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ جمعیت ایران به ۹۰ میلیون نفر برسد که در این سطح مقدار ۳۰ میلیارد متر مکعب آب بیشتر در سال برای رفع نیاز‌های رو به افزایش باید مهیا شود.

وی؛ کمبود آب را به عنوان چالش اصلی امنیت انسانی ایران دانست و پیشنهاد کرد: این کشور باید چهار اقدام در پیش گیرد تا رویکرد مدیریت آب را بهبود بخشد. نخست باید تمامی گروهای ذینفع را در برنامه ریزی تخصیص منابع درگیر نماید، دوم بهره برداری از آب به عنوان منبعی قابل دسترس را متوقف و آب بهای آن را به گونه‌ای مفید ارزش گذاری نماید. سوم از آبهای زیر زمینی و سطحی حفاظت کند و چهارم استفاده بهینه آب را افزایش دهد.

این عضو سازمان ملل در این همایش به تهدیدات امنیت انسانی یعنی گسترش کویر تخریب جنگل، آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی، همچنین اشاعه کربن به عنوان چالش‌هایی که باید بر آن غلبه کرد اشاره نمود.

نشست دو روزه «میراثطبیعی ایران: سمپوزیوم برای تغییر قابل سنجش» به وسیله «بنیاد میراثایران» و «بنیاد میراثحیات وحش پارسی» با حضور سازمان‌های مردم نهاد و بین المللی فعالان حفاظت از محیط زیست و اندیشمندان مشهو ر بین المللی از ایران و سایر کشور‌های جهان به منظور تاکید بر چالش‌های زیست محیطی که ایران با آن‌ها روبروست و حفظ طبعیت، حیات وحش و زمین‌های کشاورزی ایران برگزار شده است.

آلودگی هوا افزایش جمعیت ایران جمهوری اسلامی ایران جنگل حفاظت از محیط زیست زمین زیست محیطی سازمان ملل کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر