کد خبر: 248434 A

ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر پورابراهیمی:

ممکن است که چند سوال و از چند نماینده با یکدیگر ادغام شوند اما سوالات غیر مرتبط به صورت جداگانه مطرح و رأی گیری خواهد شد و ما نمی توانیم برای او تعیین تکلیف کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی در خصوص ضرورت طرح سوالات به صورت مجزا گفت: ممکن است که چند سوال و از چند نماینده با یکدیگر ادغام شوند اما سوالات غیر مرتبط به صورت جداگانه مطرح و رأی گیری خواهد شد و ما نمی توانیم برای او تعیین تکلیف کنیم.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تذکر ماده ۲۰۸،۲۰۹ و ۲۱۰ آیین نامه داخلی گفت: در این بندها آمده سوال از وزیر باید مشخصا درخصوص یک نماینده باشد اینکه ۱۰ نماینده در خصوص یک موضوع سوالی را مطرح کنند منطقی بوده و وزیر باید به آن پاسخ دهد اما طرح چند سوال در یک جلسه ممکن نیست.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: با طرح چند سوال در یک جلسه ممکن است نماینده ای از جواب یک سوال قانع اما از جواب سوال دیگر قانع نشود یعنی با این شرایط اگر نماینده ای تنها در مورد یک موضوع هم قانع نشود رأی منفی خواهد داد.

وی تصریح کرد: تشخیصی که هیأت رئیسه برای تسریع در طرح سوالات انجام دادند با روح حاکم بر آیین نامه داخلی مغایر است.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: ما برای هر سوال به صورت جداگانه رأی گیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ممکن است که چند سوال و از چند نماینده با یکدیگر ادغام شوند اما سوالات غیر مرتبط به صورت جداگانه مطرح و رأی گیری خواهد شد.

ابوترابی فرد افزود: ما امروز برای سوال های مجزا یک رأی گیری و برای سوال های ادغام شده نیز جداگانه رأی گیری خواهیم کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: طراح سوال پذیرفته که سوالات را ادغام کند و ما نمی توانیم برای او تعیین تکلیف کنیم و امروز رأی گیری متفاوت خواهیم داشت.

آیین نامه اسلامشهر رئیس مجلس شورای اسلامی شمیرانات مجلس شورای اسلامی نماینده مردم نماینده مردم تهران سوال تکلیف رأی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر