کد خبر: 239620 A

با موافقت نمایندگان؛

با تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شرایط تسویه بدهی‌های شرکت‌های مادرتخصصی دولتی به دولت تعیین شد.

با تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شرایط تسویه بدهی‌های شرکت‌های مادرتخصصی دولتی به دولت تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با حذف ماده ۲۵ این لایحه موافقت کردند و در ادامه نیز اصل ماده ۲۶ را تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۶ این لایحه مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده(۱) این قانون یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

همچنین سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.

امور اقتصادی و دارایی بودجه دولت رقابت سرمایه سرمایه گذاری سهام صحن علنی مجلس قانون لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر