کد خبر: 239607 A

نمایندگان مجلس تصویب کردند؛

برای تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به برخی وزاتخانه‌ها اجازه داده شد سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت قوانین٬ متناسب با کاهش مصرف٬ به حداقل قیمت یا صفر کاهش دهد.

به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزاتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابع اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط و قوانین٬ متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت یا صفر کاهش دهد.

به گزارش خبر نگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ۱۶ دی ماه با پیشنهاد الحاقی به ماده ۱۵ موافقت کردند.

متن ماده ۱۵ الحاقی به این شرح است:

به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزاتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابع و وابسته ذیربط به آنها در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت یا صفر کاهش دهد.

اقتصاد برق جلسه علنی دی ماه فرآورده های نفتی کاهش هزینه گاز نمایندگان مجلس یارانه کاهش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر