کد خبر: 212501 A

در نامه‌ای به رییس جمهور؛

«علی لاریجانی» در نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابلاغ کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری، قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» در نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابلاغ کرد.

متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت ها مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴ / ۱ / ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدودوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۴۴۷۷۸/۱۲۵ مورخ ۶ / ۷ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهوری

حسن روحانی

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت ها

ماده ۱ از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیئت هایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد:

الف شوراهای دارای یک نماینده ناظر:

۱ شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده(۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ / ۹ / ۱۳۸۲

۲ شورای عالی فضایی موضوع ماده(۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ / ۹ / ۱۳۸۲

۳ شورای عالی انرژی موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۲) و(۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۱

۴ شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۲

۵ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند(۱) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۳۷۱

۶ شورای عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده(۲) لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب ۴ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب

۷ - شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده(۱) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۸ / ۱۲ / ۱۳۷۲

۸ شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده(۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۷۸

ب شوراهای دارای دو نماینده ناظر:

۱ شورای عالی بیمه موضوع ماده(۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب

۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰

۲ شورای اقتصاد موضوع ماده(۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱

۳ شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده(۳) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴

۴ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۹

۵ شورای عالی استاندارد موضوع ماده(۱۹) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱

ماده۲ از تاریخ تصویب این قانون عضویت نمایندگان مجلس در شوراها، مجامع و هیئت های زیر لغو می شود:

۱ شورای عالی انطباق اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس موضوع بندهای(۷) و(۸) ماده(۳) قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام مصوب ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۷

۲ شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع بند(۷) ماده(۳) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۵

۳ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری موضوع بند(۲) ماده(۱۸) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۰

۴ کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه موضوع تبصره(۱) ماده(۱) قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب ۶ / ۸ / ۱۳۷۵

۵ کمیسیون نظارت بر حُسن اجرای احداثنود و شش بیمارستان موضوع تبصره(۵) قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداثو تکمیل بیمارستان های نودوشش شهر کشور مصوب ۲۵ / ۶ / ۱۳۶۹

۶ کمیته مُد و لباس موضوع ماده(۱) قانون ساماندهی مُد و لباس مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۵

۷ شورای آموزش و پرورش استثنائی موضوع بند(۱۱) ماده(۵) قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب ۲۹ / ۵ / ۱۳۷۰

۸ هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش موضوع تبصره(۱) بند(الف) ماده(۷) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴

۹ ستاد چگونگی هزینه کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان مصوب ۱۳ / ۵ / ۱۳۸۱

۱۰ هیئت نظارت بر حُسن اجرای قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ موضوع ماده(۱۳) قانون مذکور

۱۱ مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران موضوع جزء(۸) بند(الف) ماده(۴) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۷۵

۱۲ هیئت نظارت بر اجرای قانون تأمین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب ۲۸ / ۲/۱۳۷۹ موضوع تبصره(۳) ماده واحده قانون مذکور

ماده۳ رؤسای کمیسیون ها و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مجامع، شوراها و هیئت ها به عنوان عضو حضور دارند وظایف نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده داشته و موظف به انجام آن وظایف طبق آئین نامه داخلی مجلس می باشند.

ماده۴ در صورتی که هر یک از شوراها، مجامع و هیئت هایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر می باشند، اقدام به تشکیل کمیته یا شورای فرعی نمایند، موظفند مراتب را به نماینده ناظر و مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند. نماینده مذکور، عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی است و عنداللزوم در جلسات آن شرکت می نماید.

ماده۵ کلیه نمایندگان ناظر طبق آئین نامه داخلی مجلس از ابتدای هر دوره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و روش های تعیین شده برای انتخاب نمایندگان ناظر در سایر قوانین و مقررات به روش پیش بینی شده در آئین نامه مذکور اصلاح می شود.

ماده ۶ در قوانینی که برای انتخاب نماینده ناظر، کمیسیون تخصصی تعیین نشده است، هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی ذی ربط را تعیین می نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

استاندارد انرژی ترافیک حسن روحانی رییس جمهور قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محیط زیست نمایندگان مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر