کد خبر: 179756 A

بر اساس این استفساریه، علاوه بر ارایه خدمات بهداشتی و درمانی بنیاد شهید به ایثارگران، دستگاه های اجرایی دیگر هم موظف هستند خدمات متعارف درمانی و بهداشتی به آنان ارایه کنند.

شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه مجلس درباره استفساریه ای با موضوع الزام دستگاه های اجرایی به ارایه خدمات بهداشتی درمانی متعارف به ایثارگران را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، شورای نگهبان روز دوشنبه طرح دوفوریتی استفساریه بند(ج) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

طرح دوفوریتی استفساریه بند(ج) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۲۷ خرداد ماه امسال در صحن مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این استفساریه، علاوه بر ارایه خدمات بهداشتی و درمانی بنیاد شهید به ایثارگران، دستگاه های اجرایی دیگر هم موظف هستند خدمات متعارف درمانی و بهداشتی به آنان ارایه کنند.

بنیاد شهید بودجه بهداشتی و درمانی دستگاه های اجرایی شورای نگهبان قانون قانون اساسی خدمات ارایه استفساریه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر