کد خبر: 165135 A

با رأی نمایندگان؛

صفر نعیمی زر و محمدصادق جوکار دو نماینده ای بودند که برای عضویت در هیأت امنای مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کاندید شده بودند.

با رأی نمایندگان مجلس محمدصادق جوکار به عنوان عضو ناظر در هیأت امنای مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، محمدصادق جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ۱۰۳ رأی موافق از مجموع ۱۵۳ رأی اخذ شده به عنوان عضو ناظر در هیأت امنای مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی انتخاب شد.

صفر نعیمی زر و محمدصادق جوکار دو نماینده ای بودند که برای عضویت در هیأت امنای مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کاندید شده بودند.

گفتنی است این انتخاب در راستای اجرای تبصره ماده ۷ اساسنامه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب ۸/۱۰ / ۷۰ انجام شد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس هیأت دفاعی آموزشی صنایع تحقیقاتی جوکار مؤسسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر