کد خبر: 165056 A

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

کشاورزان در اسناد مالکیت ثبتی دارای حق آبه‌ای هستند که وزارت نیرو تخصیص نمی‌دهد / وزارت نیرو در خصوص بهسازی و نگهداری سدها برنامه‌ای ندارد.

سوال نماینده کرج از وزیر نیرو که در خصوص مسائل آب و فاضلاب بود به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که حمید چیت چیان برای ارائه گزارش و برنامه های وزارت نیرو برای چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به صحن علنی آمده بود، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس، سوالی را از حمید چیت چیان وزیر نیرو مطرح کرد که با دستور هیات رییسه مجلس به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع داده شد.

علت نداشتن برنامه در خصوص فاضلاب شهرها و تعلل در حل مشکلات آب آشامیدنی و کشاورزی مناطق روستایی و بهسازی و نگهداری سدهای کشور، سوال این نماینده مجلس از وزیر نیرو است.

همچنین در شرح این سوال آمده است:

۱. نداشتن برنامه در خصوص حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی مناطق روستایی

۲ - وزارت نیرو در خصوص بهسازی و نگهداری سدها برنامه‌ای ندارد.

۳ - چرا سدهای امیرکبیر و طالقان در حوزه جغرافیایی استان البرز تحت سرپرستی استان تهران اداره می شود

۴ - کشاورزان در اسناد مالکیت ثبتی دارای حق آبه‌ای هستند که وزارت نیرو تخصیص نمی‌دهد.

۵ - برخوردهای ناشایست مأموران سازمان آب استان تهران با مردم بومی روستاهای بخش آسارا

۶ - نداشتن برنامه مناسب در خصوص سرمایه گذاری و حمایت از فاضلاب در کلان شهرها و سایر شهرهای کشور

۷ - عدم برنامه ریزی و استفاده بهینه از فاضلاب شهرها برای استفاده از کشاورزی و صنعت

سوال عزیز اکبریان از وزیر نیرو تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و هیئت رئیسه نیز این سوال را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع داده است.

آیین نامه داخلی مجلس استان تهران جلسه علنی صنعت کشاورزی مجلس شورای اسلامی نماینده مردم وزارت نیرو هیئت رئیسه کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر