کد خبر: 152132 A

نماینده لنگرود:

ساختار کنونی هر آنچه که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می خواهند درکمیسیون تلفیق تصویب می‌شود و نظرات نمایندگان دیگر در این کمیسیون لحاظ نمی گردد و از نمایندگان می خواهم اجازه دهندکه کمیسیون تلفیق ترکیبی از همه کمیسیونها باشد.

نماینده مردم لنگرود در موافقت با طرح دو فوریتی اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق اظهار کرد: موضوع اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق اکنون به فوریت نیاز دارد، زیرا پس از آنکه نمایندگان کار بررسی بودجه را به پایان رساندند همه بر این مسئله تاکید می کنندکه باید تغییرات در کمیسیون تلفیق صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلام با بیان اینکه هم اکنون ساختار کمیسیون تلفیق عادلانه نیست، عنوان کرد: چرا باید از کمیسیون برنامه و بودجه ۲۹ نفر در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند در حالیکه از سایر کمیسیونها تنها ۲۸ نفر عضو این کمیسیون هستند.

نماینده مردم لنگرود افزود: با ساختار کنونی هر آنچه که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می خواهند درکمیسیون تلفیق تصویب می‌شود و نظرات نمایندگان دیگر در این کمیسیون لحاظ نمی گردد و از نمایندگان می خواهم اجازه دهندکه کمیسیون تلفیق ترکیبی از همه کمیسیونها باشد.

کمیسیون تلفیق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر