کد خبر: 152087 A

قادری:

برای این طرح در قالب دو فوریت که زمان کافی برای بحثو بررسی آن وجود ندارد، نیاز نیست و به نظر می‌رسد اگر به شکل یک فوریت مطرح شود و پس از آن در کمیسیون تدوین آیین نامه و شوراها بحثو بررسی شود، بهتر است.

نماینده مردم شیراز گفت: برای این طرح در قالب دو فوریت که زمان کافی برای بحثو بررسی آن وجود ندارد، نیاز نیست و به نظر می‌رسد اگر به شکل یک فوریت مطرح شود و پس از آن در کمیسیون تدوین آیین نامه و شوراها بحثو بررسی شود، بهتر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قادری در مخالفت با دو فوریت طرح اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق اظهار کرد: شکل گیری کمیسیون‌ها براساس ساز و کار خاص خودش است و اکنون نمی‌توان کمیسیون‌ها را تغییر داد زیرا در دور بعد سقف تعداد نمایندگان در کمیسیون‌ها ۲۳ نفر است.

وی افزود: برای این طرح در قالب دو فوریت که زمان کافی برای بحثو بررسی آن وجود ندارد، نیاز نیست و به نظر می‌رسد اگر به شکل یک فوریت مطرح شود و پس از آن در کمیسیون تدوین آیین نامه و شوراها بحثو بررسی شود، بهتر است.

مجلس شورای اسلامی قادری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر