کد خبر: 152066 A

گزارش معاونت نظارت از عملکرد سه ماه سوم مجلس منتشر شد؛

میزان تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین نسبت به دوره مشابه سال قبل روند کاهشی داشته است.

در طول سه ماه گذشته، رئیس‌جمهور بیشترین مخاطب تذکر از سوی نمایندگان مجلس بود.

به گزارش ایلنا، گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در سه ماهه سوم سال جاری منتشر شد.

در این گزارش با اشاره به محورهای مختلف امور نظارتی معاونت نظارت مجلس نهم آمده است: در حوزه نظارت بر اصلاح و انتشار قوانین از مجموع ۴ قانون ابلاغ شده در بازده زمانی فوق رئیس‌جمهور یک قانون را در مهلت قانونی ۵ روزه و ۳ قانون را با تاخیر ابلاغ نموده است.

همچنین در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی آمده است پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز آئین‌نامه‌های مربوط به تعداد زیادی از قوانین مصوب مجلس هشتم و نهم تصویب نشده است. همچنین از تعداد ۸۳ آئین‌نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه تعداد ۴۱ مورد تهیه نشده است. در حوزه تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس نهم از تاریخ ۷ آذر ماه لغایت ۶ اسفند ماه جمعا هزار و ۲۱۳ مرتبه به وزرا و رئیس‌جمهور تذکر دادند که از آن میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مخاطب کمترین تذکر بودند.

در بازده زمانی این گزارش اعضای هیأت وزیران مخاطب ۱۹۱ سؤال نمایندگان دوره نهم بودند که از این میان وزیر جهاد کشاورزی با ۲۸ سؤال مخاطب بیشنرین سال و وزیر دفاع مخاطب سؤال نبوده است.

همچنین در مدت فوق در مجموع ۱۲ تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

در تاریخ فوق تعداد هزار و ۱۷۴ فقره شکایت در کمیسیون اصل نود ثبت و در جلسات کمیسیون و کمیته‌های چهارگانه رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.

در شرح این گزارش آمده است:

یک نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین(در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده اول قانون مدنی و تبصره آن)

از تاریخ ۷/۹ / ۱۳۹۲ تا ۶ اسفند ماه همین سال، جمعا ۴ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور یکی از این قوانین را در مدت قانونی ۵ روزه ۳ قانون را با تاخیری جمعا به مدت ۳۳ روز به روزنامه رسمی ابلاغ کردند.

ملاحظه: میزان تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین نسبت به دوره مشابه سال قبل روند کاهشی داشته است.

دو نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی

الف. نظارت بر عملکرد هیأت وزیران در خصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین

مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۷/۹ / ۱۳۹۲، ضمن وضع قوانین، به ضرورت تهیه و تصویب ۱۱ مورد آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیأت وزیران حکم کرده که تاکنون هیچکدام به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر از تعداد ۸۳ آیین‌نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، فقط ۴۲ مورد تهیه و ابلاغ شده است.

ب. گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌ها

ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی یکی از وظایف کمیسیون‌ها را ارائه گزارش‌های موردی و سالانه از عملکرد دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین می‌داند. در بازه زمانی فوق در اجرای این ماده گزارشی از کمیسیون‌های مجلس نهم در صحن علنی قرائت نشده است.

ج. گزارش کمیسیون‌ها از نظارت و عملکرد مسئولان اجرایی کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص «عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه ۱۵۹ مورخ ۱۳/۹ / ۱۳۹۲ قرائت و با رای نمایندگان برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد.

سه تذکر به وزرا و رئیس جمهور(در اجرای ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی)

از مورخ ۷/۹ / ۱۳۹۲ الی ۶/۱۲ / ۱۳۹۲ درمجموع نمایندگان جمعا ۱۲۱۳ مرتبه به اعضای هیأت وزیران دولت یازدهم تذکر داده‌اند. رئیس جمهور بیشترین و وزیر دفاع کمترین تذکر را دریافت کرده‌اند.

بررسی مقایسه‌ای عملکرد نظارتی مجلس بین سه ماهه دوم و سوم اجلاسی دوم در موضوع تذکر نشان می‌دهد میزان تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور ۱۵ درصد کاهش یافته است.

چهار سوال از وزرا و رئیس جمهور

از مورخ ۷/۹ / ۱۳۹۲ الی ۶/۱۲ / ۱۳۹۲ در مجموع ۱۹۱ سوال به هیأت رئیسه تقدیم و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.

از مجموع سوالات ارجاعی به کمیسیون‌ها، ۹ سوال در مراحل مختلف خاتمه یافته(۶ انصراف و ۳ اقناع نماینده سوال‌کننده)، یک سوال با درخواست نماینده سوال‌کننده به حالت تعلیق درآمده و ۱۷۹ سوال در مراحل مختلف رسیدگی در کمیسیون و دو سوال با عدم اقناع نمایندگان سوال‌کننده آماده طرح در صحن علنی است.

در این میان کمیسیون‌های عمران و کشاورزی با ۳۱ ارجاع و کمیسیون قضایی و حقوقی با ۵ ارجاع سوال به ترتیب بیشترین و کمترین ارجاع سوال را برای بررسی در کمیسیون داشته‌اند.

در سه ماهه مذکور وزیر جهاد کشاورزی با ۲۸ سوال مخاطب بیشترین سوال بوده و از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیچ سوالی نشده است.

در این مدت چهار سوال قبلی با قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزیر در کمیسیون برای بررسی به صحن علنی ارسال شد.

پنج تحقیق و تفحص(در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۷ آیین‌نامه داخلی

از ۷/۹ / ۱۳۹۲ تا مورخ ۶/۱۲ / ۱۳۹۲ در مجموع ۱۲ تقاضای تحقیق و تفحص جدید به هیأت رئیسه تقدیم شده و در مراحل رسیدگی قرار دارد.

در مجموع در عمر ۱۸ ماهه مجلس نهم تعداد ۸۱ تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه تقدیم شده است که مقایسه آن با مدت مشابه در مجلس هشتم از رشد ۲.۳ برابری درخواست‌ها حکایت دارد.

از ۸۱ درخواست تحقیق و تفحص دوره نهم پرونده ۴۱ تقاضا همچنان مقطوع و در جریان است و درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزرای کشور در خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ در پرونده مشابه‌ای ادغام شده است، ۹ پرونده نیز نزد هیأت رئیسه است.

همچنین پرونده ۳۰ تحقیق و تفحص(۲۴ پرونده با انصراف متقاضیان و ۶ پرونده با راس تقاضا بر صحن علنی) نیز مختومه شده است.

شش حضور وزرا و مسئولان اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش و تبادل نظرات(در اجرای اصل ۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ آیین‌نامه داخلی)

در بازه زمانی این گزارش نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.

هفت قرائت گزارش‌های واصل شده از دستگاه‌ها و سازمان‌ها(در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۱۴ آیین‌نامه داخلی)

در بازه زمانی این گزارش نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکرده‌اند.

هشت تصویب مصوبات دولت با قوانین

دفتر اجرایی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گزارش عملکرد این دوره را برای درج‌ در این گزارش نکرده‌اند.

نه نظارت بر شوراها، مجامع و هیأت‌ها(در اجرای ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی)

ده رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از ۷/۹ / ۱۳۹۲ تا تاریخ ۶/۱۲ / ۱۳۹۲ تعداد ۱۱۷۴ فقره شکایت دریافت کرد که در کارگروه‌های کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

معاونت نظارت از عملکرد سه ماه سوم مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر