کد خبر: 146545 A

برای تامین نظر شورای نگهبان؛

بند د تصریح می‌کند بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶ / ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان بیمه مشترکان خانگی گاز و برق را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه اعاده شده از سوی شورای نگهبان بند الف تبصره ۱۳ این لایحه را حذف کردند.

نمایندگان مجلس با ۱۲۰ رای موافق، ۷ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر با حذف این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان بند ج تبصره ۱۵ لایحه بودجه را به شرح زیر اصلاح کردند:

به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار ریال و ازهر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ ۵۰۰ ریال اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس با ۱۳۵ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر با این اصلاح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه اعاده شده از سوی شورای نگهبان بند د تبصره ۱۹ این لایحه را اصلاح کردند.

براین اساس بند د تصریح می‌کند بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶ / ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرف‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد قابل تامین و پرداخت است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر با این اصلاح موافقت کردند.

بازنشستگی برق دستگاه های اجرایی دولت رئیس جمهور شورای نگهبان قانون گاز لایحه نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر