کد خبر: 146544 A

در جلسه علنی مجلس؛

نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رای موافق، ۴ رای مخالف از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر عدد و رقم مربوط به دخل و خرج دولت در سال ۹۳ را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز بعد از رفع موارد ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۳ عدد و رقم درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه ۹۳ را اصلاح کردند.

به گزارش ایلنا، با تصویب مجلس بودجه سال ۹۳ کل کشور از حیثمنابع بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳ هزار و ۴۸۴ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال و از حیثمصارف بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳ هزار و ۴۸۴ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیثهزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۸۴ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال شامل:

۱ - منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۹ میلیارد و ۲۳۷ میلیون ریال.

۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۳۸ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال.

ب: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال و از حیثهزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال.

نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رای موافق، ۴ رای مخالف از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر عدد و رقم مربوط به دخل و خرج دولت در سال ۹۳ را اصلاح کردند.

بودجه تملک دارایی جلسه علنی درآمد دولت سرمایه شورای نگهبان لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر