کد خبر: 112779 A

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزئیات ارزیابی ۲۹۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محطیی کسب و کار در ایران را منتشر کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزئیات ارزیابی ۲۹۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محطیی کسب و کار در ایران را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می‌شوند این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارائه می‌کنند.

بر اساس پاسخ ۲۹۰ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند(میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۱،۶۰/۵ از ۱۰(۱۰ بدترین ارزیابی) است که اندکی بهتر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۱(با میانگین ۷۰/۵) به نظر می‌رسد، ولی در مقایسه با فصل مشابه سال قبل(زمستان ۱۳۹۰ با میانگین ۵۸/۵ از ۱۰)، بدتر ارزیابی شده است.

این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، مجموعا ارزیابی مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران طی زمستان ۱۳۹۱ همچنان در وضعیت بدتر از متوسط(۶/۵ از ۱۰) قرار داشته است.

در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» مجموعا بدتر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند که این نتیجه مشابه دو فصل قبلی است. همچنین مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نسبت به سایر مؤلفه‌ها در زمستان ۱۳۹۱، مشابه پاییز ۱۳۹۱ بهتر ارزیابی شده‌اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های کرمان، البرز، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد، به ترتیب با میانگین ارزیابی ۹۹/۶،۶۹/۶ ۴۰/۶ و ۳۹/۶ مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های گیلان، زنجان، خراسان شمالی و یزد به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴۱/۴،۴۵/۴،۴۶/۴ و ۴۶/۴ مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۱ ارائه کرده‌اند.

در پرسشنامه مربوط به این مطالعه، سه سؤال درباره مهم‌ترین مسائل روز کسب و کار ایران مطرح شد که برآیند پاسخ ۲۹۰ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در مطالعه مذکور به این ترتیب است:

سؤال ۱. به نظر شما در زمستان ۱۳۹۱ مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشورمان کدام عامل بوده است؟(پاسخ‌ها در داخل پرانتز)

آثار هدفمندی یارانه‌ها(۲ درصد)

تحریم‌های خارجی(۲۷ درصد)

سوء مدیریت داخلی(۷۱ درصد)

۲ - مهمترین توقع تشکل شما از قانون بودجه و سیاست‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۲ چیست؟

اجرای هدفمندی یارانه‌ها(صفر درصد)

ایجاد ثبات و مهار تورم(۹۶ درصد)

افزایش بودجه‌های عمرانی(۴ درصد)

۳ - درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با کدام گزینه موافقت دارید؟

اجرای سریع و یکباره(۳ درصد)

اجرای با شیب ملایم و تدریجی(۴۸ درصد)

توقف اجرای هدفمندی یارانه‌ها(۴۹ درصد)

مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار، مجموعه عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند.

محیط کسب و کار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاست‌گذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

نوشتار حاضر، نهمین گزارش مستمر فصلی است که بر اساس «احساس سنجی» تشکل‌های اقتصادی در سراسر کشور از وضعیت ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در یک دوره سه ماهه تهیه می‌شود.

مؤلفه‌های محیط کسب و کار در این گزارش طی زمستان ۱۳۸۸ تا بهار ۱۳۸۹ به روش دلفی با مشارکت ۸۰ تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده‌اند.

مؤلفه‌های محیط کسب و کار در این گزارش‌ها به اقتضا و تناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شده‌اند و با شاخص‌های مشهور بین‌المللی نظیر شاخص «انجام کسب و کار» بانک جهانی یا گزارش جهانی رقابت‌پذیری تفاوت‌هایی دارند.

در بخش اول این گزارش، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران طی زمستان ۱۳۹۱ ارائه می‌شود.

در این بخش، اختصاص نمره ۱۰ به هر مؤلفه به منزله بدترین ارزیابی از وضعیت آن مؤلفه بر محیط کسب و کار است و نمره ۱، به این معنی است که مؤلفه مذکور در دوره مورد بررسی، بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های زیرپوشش تشکل ارزیابی‌کننده، تاثیر نداشته است.

در بخش دوم این گزارش پاسخ تشکل‌های مشارکت‌کننده به ۳ سؤال خاص مربوط به دوره زمانی تهیه این تحقیق در زمستان ۱۳۹۱ ارائه شده است.

اجرای فاز دوم هدفمندی اجرای هدفمندی یارانه ها ایران بودجه تورم رقابت شاخص کسب و کار مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر