کد خبر: 700980 A

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران خبرداد:

سرپرست معاونت صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران از رشد 12 درصدی صید ماهیان استخوانی در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری این مطلب رادر محل صید شرکت تعاونی پره شهید بهشتی قاجارخیل شهرستان ساری اعلام کرد و گفت: صیادان زحمتکش و پر تلاش شیلات مازندران ازابتدای فعالیت صیدوصیادی تا ۱۳ آذرماه موفق شدند ۷۰۰ تن ماهی استخوانی راصید وروانه بازار مصرف نمایند.
قاسم کریم زاده در ادامه بابیان اینکه این میزان صید درمقایسه بامدت مشابه سال قبل رشد ۱۲ درصدی رانشان می دهدافزود: ارزش اقتصادی صیدمذکور ۲۵ میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد ۳۰ درصدی ازلحاظ ارزش اقتصادی است ضمن اینکه سرانه صید هرشرکت درهمین مدت ۱۳ تن می باشد.
وی درپایان درخصوص ترکیب گونه های صید تصریح کرد:۸۰ درصد ازماهیان صید شده مربوط به گونه کفال و۲۰ درصد دیگرآن سایرگونه منجمله سفید بوده است.

 

رشد شهید بهشتی ساری بنادر شرکت تعاونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر