کد خبر: 681579 A

استاندار مازندران تاکید کرد:

محمد اسلامی گفت : تصفیه شیرآبه ها تا پایان سال توسط شهرداری باید انجام شود.

به گزارش ایلنا،استاندار مازندران در افتتاح پروژه شیرآبه مهم ترین تکلیف همه ی شهرداری ها و شوراها را بحث تفکیک زباله از مبدا عنوان کرد و افزود :از نخستین روزهایی که در مازندران کار را شروع کردیم دستورالعمل ابلاغ شده که تفکیک زباله صورت بگیرد.

محمد اسلامی تکلیف جدی شهرداری ها را جداسازی زباله در مبدا دانست و افزود : نیاز به همکاری مردم نیز داریم که در زمینه آموزشی هم اقداماتی صورت گرفته است.

استاندار مازندران تصفیه شیرآبه ها تا پایان سال توسط شهرداری را اجباری خواند و اظهار داشت : کار راهبردی که باید انجام شود تصفیه شیرآبه است تا شیرابه به صورت خام در خاک و یا چشمه ها نفوذ نکند.

اسلامی با اشاره به مزیت این پروژه شهرستانی تصریح کرد: تکنولوژی که براساس پژوهش پژوهشگران صورت گرفته و فرآیند ارزان قیمتی دارد که خروجی آن هم دارای ارزش مالی است، باعث کاهش هزینه های شهرمی شود، برای شهرداری تامین درامد می کند و هم اینکه محیط زیست را پاک میکند.

این مسئول نکته برجسته در این پروژه را نداشتن محدودیت حجم بیان کرد و گفت : به هر میزان که شیرابه وارد شود به صورت پیوسته تبدیل شده و قابل استفاده و بهره برداری است که نقطه قوت این طرح به حساب می آید.

وی خاطرنشان کرد: پروژه مربوط به پسماند را در لایحه 98 پیش بینی کردیم و کارگروه ملی پسماند درماه گذشته در سازمان ملی محیط زیست تشکیل شد و برنامه ها لحاظ شد، امیدواریم در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم خواهد کرد.

اسلامی گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی درخواست شده در مجلس توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود تا بتوانیم منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کنیم و پروژه های پسماند را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

 

دولت شهرداری لایحه محیط زیست منابع صندوق توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر