کد خبر: 680883 A

آزموده را آزمودن خطا است؛

دور نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با حضور چهار تیم بیمه رازی، آرش زین بابل، پاس ستارگان ساری و راه و شهر سازی گلستان ،در گرگان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، دور نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با حضور چهار تیم بیمه رازی، آرش زین بابل، پاس ستارگان ساری و راه و شهر سازی گلستان ،در گرگان برگزار خواهد شد.

در ابتدا تیم های "راه و شهر سازی" و "آرش زین" خواهان بدست آوردن میزبانی این مرحله بودند که با انصراف باشگاه آرش زین قرعه به نام گرگان در آمد.

در حالی گلستان به عنوان میزبان مرحله نهایی انتخاب شده که ازسوی علاقمندان کشتی مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است.

این موضوع از چند ماه پیش در فینال لیگ دسته اول که به میزبانی گرگان برگزار شد و  در دیدار فینال جنجال هایی را ایجاد نمود که تکرار دوباره آن علاقمندان به کشتی را می هراساند.

در دیدار برگزار شده میان دوتیم راه و شهر سازی و پتروشیمی بهشهر،ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ۵ ﺑﺮ ۲ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺬﺭﯼ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﺑﻬﺸﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ هواداران ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺁن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺷﺪ.

ﺑﺮ همین اساس ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ؛ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺸﮏ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭ ﺗﯿﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.

سرانجام با دخالت نیروی انتظامی نظم به سالن بازگشت اما مسئوﻻﻥ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺗﯿﻢ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، تا تیم میزبان به این شکل قهرمان لیگ شود.

حال سوال این است که با توجه به سوابق منفی میزبانی و تجربه تلخ مسابقات لیگ دسته اول چرا فدراسیون کشتی، میزبانی لیگ برتر را به گرگان واگذار کرده است؟

امیدواریم اتفاق تلخ فینال لیگ دسته اول در لیگ برتر تکرار نشود و مسئولین مربوطه بتوانند امنیت سالن محل برگزاری فینال را فراهم کنند !

 

پتروشیمی کشتی ساری راه و شهر سازی لیگ برتر کشتی آزاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر