کد خبر: 679239 A

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور:

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت:70 درصدد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیرند.

به گزارش ایلنا از ساری،دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران  با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی در کشور  آسیب پذیرترین قشر کارگران بوده و در زیر فشارهای اقتصادی در حال خم شدن هستند،گفت: سیاست های غلط خصوصی سازی موجب تعطیلی واحد های تولیدی گردیده شده است.

نصراله دریابیگی با اشاره به  اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: در بحث  خصوصی سازی، باید تمام امتیازات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما متاسفانه این موضوع در این اصل رعایت نشده است.

وی ادامه داد: صدق این موضوع را می توان در بسیاری از کارخانجات مازندران مشاهده کرد.

رئیس کانون بازنشستگان مازندران  با بیان اینکه حدود 70 درصدد بازنشستگان  سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیرند،گفت:سونامی اقتصادی موجب تحمیل بیشترین فشارها و کمبود ها برای بازنشستگان شده است.

وی ادامه داد: متاستفانه بیش از 95 درصد از کارگران با مشکلات عدیده ای اقتصادی و معیشتی برخوردار هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصل ۴۴ تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مشکلات سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر