کد خبر: 663496 A

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی:

نماینده مردم قائمشهر، سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه بهزیستی عمکرد خوبی به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا از ساری ،سید علی ادیانی درمراسم افتتاح  60 واحد مسکن مددجویان و معلولین همزمان با  1573 واحدمسکونی به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از عملکرد دولت در حوزه بهزیستی دفاع کرد و اظهار داشت: در پنج سال دولت تدبیر و امید بالغ بر سه هزار و 200 مسکن برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی ساخته شد.

وی افزود: نگاهی به آمار و واقعیت فعالیت و برنامه های دولت روحانی در حوزه بهزیستی نمره ای بسیار درخشان برای دولت و نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم قائمشهر، سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید اقداماتی که دولت انجام داد را صادقانه به مردم انتقال داد اگر چه اعتباراتی که در اختیار دولت است کفاف رسیدگی به همه امور را نمی دهد.

ادیانی افزود: باید داشته ها و ظرفیت های بسیار کشور را به مردم گفت و از طرفی نداشته ها و ضعف های بسیاری هم در کشور است که بهتر است با مردم در میان گذاشته شود و مطمئنا مردم نیز درک و همراهی خواهند کرد.

وی بیان کرد: نباید در انتقال مسائل دچار افراط و تفریط شد، به این مفهوم که یا اصلا چیزی را به جامعه منتقل نمی کنیم و یا در انتقال موضوعات به جامعه دچار بزرگ نمایی و افراط می شویم که هر دوی آن بازخورد منفی خواهد داشت.

ادیانی گفت: متاسفانه امروز نیروهای درون نظام به شدت در حال تخریب یکدیگر هستند، در حالی که این موضوع خطای آشکار و پیامدی جز مخدوش کردن دستاوردهای دولت، انقلاب و سردی امید در دل مردم ندارد.

وی با بیان اینکه در دل مردم باید بذر امید را شکوفا کرد و از انتقال استرس و نا امیدی به جامعه پرهیز کرد ،افزود: نباید دولت را از نظام جمهوری اسلامی جدا دانست.

ادیانی احساس اختلاس را خیلی خیلی بیشتر از آن چیزی که در دستگاههای اجرایی اتفاق می افتد دانست و بیان کرد: این احساس را دشمنان نظام دائم در تمامی فضاها در حال پمپاژ هستند و برخی از ما نیز در حال انتقال آن به کشور و جامعه هستیم.

وی افزود: در قانون برنامه توسعه ششم کشور نیز برنامه ها و شرایط ویژه ای تدوین شد که زمینه را برای فعالیت پویاتر بهزیستی در پیشگیری و یا مقابله با آسیب های اجتماعی باز می کند.

ادیانی گفت: البته باید این را هم اعتراف کرد که از ابتدای انقلاب تاکنون هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت، به اقتضای شرایط همچون جنگ و تحریم نتوانست در پیشگیری و مدیریت آسیب های اجتماعی کارنامه خوبی از خود به جای گذارد.

وی ادامه داد: اما برنامه ششم و احکام تکلیفی مندرج در آن در حوزه بهزیستی کشور و برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی از برنامه های گذشته غنی تر و قوی تر است و تاکنون نیز همکاری مثبتی میان دولت و مجلس در این برنامه شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: انصافا نیز دولت روحانی در بخش بهزیستی عملکرد مناسبی از خود به نمایش گذاشت و خدمات کم سابقه ای ارائه کرد که مجلس نیز تداوم این شرایط را از دولت انتظار دارد.

ادیانی تاکید کرد: امروز سخن از ناکار آمدی دولت حاضر، بازی در زمین طراحی شده دشمن و زمین آماده شده عملیات روانی سلطه در کشور است، فریاد ناکارآمدی دولت، مجلس و قوه قضاییه سخنی خطا حتی میان مسئولان و نمایندگان مردم است.

 

بازی بهزیستی دولت مجلس شورای اسلامی مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر