کد خبر: 662266 A

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: جامعه پزشکی الگوهایی هستند که عمر خود را در جهت پیشرفت و ترقی جامعه صرف کرده و برای خیر و صلاح آن تلاش فراوانی کردند.

به گزارش ایلنا از ساری،سید عباس موسوی امشب در  آیین تجلیل از پزشکان، دارو سازان و دندانپزشکان  دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری به نقش جامعه پزشکی در ارتقای سلامت جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه پزشکی هم به لحاظ تاریخی و هم در سطح کشورهای مختلف از مرجعیت برخوردار است.

وی با بیان اینکه اولین ظرفیت در عرصه جامعه پزشکی ، مرجعیت اجتماعی بسیار بالای این گروه  است افزود : نتایج مطالعات جامعه شناسی نشان داده اند که جامعه پزشکی به رغم هجمه های زیاد ، همچنان گروه اجتماعی با مرجعیت بالا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر این که جامعه پزشکی و شغل پزشکی در حال حاضر از مرجعیت بالایی برخوردار است گفت: این واقعیت مسئولیت ما را در جامعه افزون تر می کند.

وی با بیان اینکه خدمات شایسته ای در جامعه پزشکی انجام می شود و افرادی تمام عمر خود را صادقانه در حوزه پزشکی صرف کرده اند ، ادامه داد: این قشر از جامعه الگوهایی هستند که عمر خود را در جهت پیشرفت و ترقی جامعه صرف کرده و برای خیر و صلاح آن تلاش فراوانی کردند.

موسوی با اشاره به خطای پزشکی و بیان اینکه مردم باید بدانند که خطای پزشکی جزیی از جامعه پزشکی است ،تصریح کرد: اگر چه جامعه پزشکی به موضوع خطای پزشکی به عنوان اصلی مهم در این حوزه حساسیت داشته و برای کاهش آن تلاش می کند.

وی افزود: جامعه پزشکی ایران توانسته با تلاش های مجدانه فاصله سطح خدمات این حوزه را در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته کاهش دهد.

موسوی بیان کرد: در حوزه های تخصصی تلاش می کنیم تا استاندارهای موجود در این حوزه را حفظ کرده و کیفیت خدمات را ارتقاء دهیم و اینکه بصورت علمی در مسیر توسعه قرار بگیریم .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: گاهی نگرش عوام به حوزه های تخصصی آسیب های جدی وارد می کند .

وی به خدمات 25 بیمارستان دانشگاهی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در کشورهای دیگر مجوز ساخت بیمارستان زیر هزار تخت داده نمی شود ضرورت دارد ما نیز بایستی برای توسعه حوزه پزشکی به این سمت حرکت کنیم .

در این مراسم از جامعه پزشکان ،داروسازان و دندانپزشکان حوزه دانشگاه علوم پزشکی مازندران تجلیل شد .

 

بیمارستان جامعه جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر