کد خبر: 658582 A

فرماندار قائمشهر تاکید کرد:

فرماندار قائم شهر استفاده از مناسبت ها را بهانه ی خوبی برای ایجاد فرصت ارتباطی با مردم عنوان کرد و گفت : خدمات انجام شده باید به اطلاع مردم برسد.

به گزارش ایلنا از قائمشهر ، مهدی محمدی،فرماندار قائمشهر در جلسه هماهنگی هفته دولت،ضمن الزامی دانستن ارتباط بیشتر وصمیمی تر با مردم اظهار داشت: هفته ی دولت ، هفته ی خوبی است تا دست آوردهایمان را به مردم بگوییم و به انتقادهای مردم گوش دهیم.

محمدی استفاده از مناسبت ها را بهانه ی خوبی برای ایجاد فرصت ارتباطی با مردم عنوان کرد و گفت : خدمات انجام شده باید به اطلاع مردم برسد.

هادی میرزاپور ،معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری قائمشهر انجام خدمات را یک تکلیف برای مدیران دانست و گفت : هراقدامی که مطلوب مردم است به عنوان خدمت از دولت خدمتگزار مورد توجه قرار می گیرد.

میرزاپور در ادامه گفت : تکلیف دولت تدبیر و امید بست اندیشه ی امید و توفیقات و ارزش های اسلامی است.

 

ارزش های اسلامی دولت معاون مهدی محمدی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر