کد خبر: 650018 A

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران عنوان کرد:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: دستگاه های اجرایی براساس قانون یک درصد از بودجه تملک و دارایی را باید به طرح های پدافند غیر عامل اختصاص دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: دستگاه های اجرایی براساس قانون یک درصد از بودجه تملک و دارایی را باید به طرح های پدافند غیر عامل اختصاص دهند.

احمد حسین زادگان در جلسه شورای پدافند غیر عامل استان، با اشاره به نقش پدافند غیر عامل در حفظ سرمایه های معنوی، مادی و اجتماعی، گفت: ضرورت دارد یک تیم از شورای پدافند غیر عامل از بافت های فرسوده و تاریخی شهری بازدید کند.

جانشین رئیس شورای پدافند غیر عامل مازندران به ضرورت مقابله با آفت شپ پره شمشاد به عنوان گونه های نادر تاکید کرد و اظهار داشت: بطور مشخص در هجوم آفت شب پره به شمشادستان ها، دستگاه های متولی از جمله منابع طبیعی و محیط زیست در سطح استانی و در سطح ملی، راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی را ارائه کنند.

وی افزود: با توجه به قابلیت های استان مازندران در حوزه زیست محیطی، مرکز تحقیقات جامع استراتژیک پدافند غیر عامل در حوزه زیستی و کشاورزی در استان به صورت پایلوت تشکیل شود.

حسین زادگان با اشاره به لزوم به کارگیری نهاد های غیر دولتی در این حوزه گفت: از ظرفیت تشکل غیر دولتی و سمن های حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و بخش خصوصی در زمینه کنترل بیماری های حوزه دام و طیور و منابع طبیعی استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران تاکید کرد: آموزش کارشناسان دستگاه های اجرایی، کشاورزان، دامداران و شهرداری ها در خصوص اصول و مبانی پدافند غیرعامل و دوره های تخصصی بیوتروریسم الزامی است.

جانشین رییس شورای پدافند غیر عامل استان بر توسعه زیرساخت های دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت:کلیه دستگاه های اجرایی استان با توجه به بند ز تبصره 12 قانون بودجه سال 96 یک درصد از اعتبارات تملک دارایی را به طرح های پدافندی استان اختصاص دهند.

وی گفت: توجه به دستورالعمل های پدافند غیر عامل از سوی دستگاه های اجرایی می تواند در پیشگیری از حوادث و اتفاقات موثر باشد.

 

بخش خصوصی بودجه دستگاه های اجرایی قانون کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر