کد خبر: 645156 A

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی:

همه دولت ها این صندوق را به عنوان یک حیاط خلوت دانستند و در مدیریت آن دست اندازی کرده و فعالیت های سیاسی را وارد صندوق کردند.

به گزارش ایلنا از ساری،علی اصغر یوسف نژاد امروز در مراسم بزرگداشت روز تامین اجتماعی مازندران با تاکید بر اینکه بین منابع مالی و مصارف تامین اجتماعی باید تعادل برقرار شود، اظهار داشت: اگر منابع محدود و مصارف گسترده باشد این سازمان نمی تواند به اهداف متعالی خود دست پیدا کند.

وی افزود: برای رسیدن به فهم و زبان مشترک بایستی مبانی فکریمان را مشترک کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که سازمان تامین اجتماعی یک نظام اداری دولتی است یا خصوصی.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی و بین النسلی است افزود: به نظرم کسانی که این سازمان را دولتی می دانند؛ اشتباه فکر می کنند چرا که آنان بر این باورند این سازمان بایستی دولتی اداره شود و در طول تاریخ در مدیریت و تصمیم گیرهای آن دخالت می کنند.

یوسف نژاد ادامه داد: کسانی که بر این باورند این سازمان غیر دولتی بوده و به جامعه هدف خود خدمات ارائه می کند بایستی در مدیریت و مالکیت و حتی سیاست گذاری آن دخالت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف تامین اجتماعی از اقشار متوسط و ضعیف هستند، گفت: سیاست های دولت و مجلس که در قالب برنامه و مبانی بصورت حکم طراحی می شود ؛ باید به این قشر ضعیف با عدالت توجه داشته باشد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین و احکام نوشته شده در طول سالهای گذشته آسیب رسان به صندوق تامین اجتماعی بوده و کمک کننده نبودند تصریح کرد: اگر مسائل و مشکلات کشور را به 10 موضوع تقسیم کنیم صندوق های تامین اجتماعی اعم از صندوق بازنشستگی و غیره در لیست چند مشکل اول قرار داشتند.

وی ادامه داد: برخی نظر به ادغام صندوق تامین اجتماعی را مطرح می کنند و عده ای هم نظرات خاص دیگری دارند در مجموع قوانین آسیب رسان موجب شده که صندوق های تامین اجتماعی از ماموریت و وظیفه خود دور شوند.

یوسف نژاد گفت: صندوق تامین اجتماعی بایستی به لحاظ مالی از دولت قوی تر و در خدمت عدالت و  کمک به قشر ضعیف باشد اما اکنون این صندوق با دخالت های دولتی در فعالیت های عادی و روزمره خود مانده است.

وی ادامه داد: زیرا همه دولت ها این صندوق را به عنوان یک حیاط خلوت دانستند و در مدیریت آن دست اندازی کرده و فعالیت های سیاسی را وارد صندوق کردند.

یوسف نژاد بیان کرد: این همه سرمایه گذاری در شرکت ها و مدیریت های مختلف برای هر سیستم دولتی جذاب است و به همین دلیل دولت صندوق تامین اجتماعی دچار مشکلاتی شده است ؛ به عنوان مثال امسال 50 هزار میلیارد تومان از مطالبات و بدهی خود را تهاتر کرده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش درمان بعنوان مهمترین دغدغه بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: بخشی از مبالغ به نام درمان از کارگر دریافت می شود که نارضایتی های زیادی را به همراه داشت؛ در حالی که پول اخذ شده بابت درمان نزد خزانه در حساب تامین اجتماعی واریز و توسط این سازمان در جهت درمان بازنشستگان هزینه شود.

وی تاکید کرد: بخش درمان یک بخش آسیب پذیر است تا حدی که شاید حقوق و مزایا اولویت دوم دارد. بنابراین برای کمک به تامین اجتماعی باید آن را بویژه در بخش درمان نجات دهیم.

یوسف نژاد با بیان اینکه با مانع فرهنگی بنام مقاومت دولت مواجه می شویم افزود: دولت می تواند در مسائل حاکمیتی دخالت کند در غیر اینصورت صندوق از آن مردم ،تامین اجتماعی و زنجیره ای از فعالیت های آنهاست.

وی در پایان گفت: در یکی دو سال گذشته تامین اجتماعی به مسیری که از ریل حرکتی خارج شده بود ،برگشت و فعالیت های بخش درمان، مشکلات پیش روی آن برطرف شده است.

 

تامین اجتماعی درمان دولت مجلس شورای اسلامی ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر