کد خبر: 645089 A

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران: دو هفته اول درساری

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران می گوید: تیم لیگ برتری نساجی مازندران در دوهفته اول درورزشگاه 15 هزارنفری شهدای ساری میزبان حریفان خود خواهد بود.

به گزارش "ایلنا" ازساری، "حبیب حسین زادگان" با تاکید براین که نساجی مازندران با وحدت وهمدلی مسئولان استان وحمایت های مردمی به لیگ برترصعود کرده است؛ تصریح کرد: برای موفقیت این تیم مردمی، مسئولان ومدیران همچنان همدل ویک زبان باشند وما نیز ازهرگونه حمایتی دریغ نخواهیم کرد.

وی درمورد روند احداث و آماده سازی استادیوم شهید وطنی قائمشهرنیز گفت: مسئولان ورزش وجوانان استان مازندران نظارت دایمی بر این پروژه داشته واستاندارمحترم تاکنون 4 بارازنزدیک درجریان پیشرفت طرح بوده اند ونماینده AFC نیزتاکنون دوبارازاین طرح ورزشی بازدید ورضایت نسبی خود را اعلام کرده است.

حسین زادگان با بیان این مطلب که پروژه استادیوم شهید وطنی قائمشهردرچند روزآینده نیز مورد بازدید نماینده کنفدراسیون آسیا قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: امیدواریم این طرح مورد تایید کامل ایشان قرار گرفته و بازی نساجی قائمشهر درهفته سوم لیگ برتر درهمین ورزشگاه انجام شود.

وی درباره علت تاخیر درانجام پروژه موارد متعددی ازجمله تعدد پیمانکاران را مطرح کرده ودرعین حال گفت: لیگ برتری شدن نساجی قائمشهررا نقطه عطفی درورزش استان می دانیم وامیدواریم روزهای خوشی درانتظاراین تیم و ورزش استان باشد.

 

استان مازندران لیگ برتر لیگ برتر فوتبال نساجی ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر