کد خبر: 641146 A

فرمانده انتظامی استان مازندران مطرح کرد:

فرمانده انتظامی استان در جلسه نظارت تخصصی، قرارگاه جهادی آموزش و تحول کوپ در شهرستان بابل،گفت: کسب اعتماد عمومی و پاسخ به مطالبات مردمی از مهمترین مولفه های افزایش سرمایه اجتماعی به شمار می روند .

به گزارش ایلنا از ساری، سردار  سید محمود میرفیضی در جلسه نظارت تخصصی ، قرارگاه جهادی آموزش و تحول کوپ در فرماندهی انتظامی شهرستان بابل توجه جدی به امر آموزش را از ارکان اصلی سازمان در حفظ نظم و امنیت اجتماعی جامعه برشمرد .

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان این که برای افزایش توانمندی و کارآیی کارکنان و توجه به آموزش های حرفه ای و تخصصی از جایگاه خاصی برخوردار است تصریح کرد: این امر شایستگی ها و توانمنذی های کارکنان را تقویت می کند.

وی با اشاره به نقش آموزش برای نیروی انسانی، بیان داشت: تلفیق مولفه های دانش، مهارت و آموزش برای نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است و داشتن نیروهای دارای مهارت حرفه ای ، علمی و آموزش دیده برای پلیس امری مهم و ضروری است.

سردار میرفیضی، با بیان اینکه آموزش از اصول تقویت و توسعه سازمانی است بیان کرد: این امر در جهت افزایش توانمندی و کارآیی کارکنان از جایگاه خاصی برخوردار است و آموزش بیشتر، با کیفیت تر و مستمر، رمز افزایش توانمند سازی و کارایی کارکنان است.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان این که کسب اعتماد عمومی و پاسخ به مطالبات مردمی از مهمترین مولفه های افزایش سرمایه اجتماعی است، اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه پلیس کسب رضایت و اعتماد مردم است که مهمترین سرمایه اجتماعی پلیس به شمار می روند.

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با بیان این که ایجاد بسترهای تعاملی مهم‌ترین شرط پایداری امنیت در هر جامعه‌ای است، گفت: تعامل و همکاری همه نهادهای اجتماعی و مشارکت مردم با پلیس در تامین امنیت جامعه امری الزامی است که باید مورد توجه همگان قرا گیرد .

 

استان مازندران سرمایه نظم و امنیت نیروی انسانی ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر