کد خبر: 640009 A

مدیر کل امنیتی، انتظامی استانداری:

مدیر کل امنیتی، انتظامی استانداری گفت:تاکنون 5 شهر استان مجهز به مرکز مانیتورینگ گردیده است و چند شهر دیگر نیز در مراحل پایانی اجرای این طرح قرار دارد.

به گزارش ایلنا از ساری، علی شیرازی در جلسه کمیسیون پایش تصویری استان با بیان این که 42 شهر مازندران به عنوان شهرهای هدف تجهیز سامانه هوشمند نظارتی قرار گرفته است، افزود: تاکنون 5 شهر استان مجهز به مرکز مانیتورینگ گردیده است و چند شهر دیگر نیز در مراحل پایانی اجرای این طرح قرار دارد.

مدیر کل امنیتی، انتظامی استانداری، هدف از اجرای طرح پایش تصویری را تجهیز شهرها، روستاها و اماکن عمومی و حساس استان به سامانه هوشمند نظارتی دانست و یادآور شد: هدف غایی از اجرای این طرح، داشتن شهرهای هوشمند به منظور ارتقاء امنیت پایدار است.

شیرازی، خاطرنشان ساخت: با اختصاص بالغ بر 5 میلیارد تومان اعتبار در مرحله نخست، خرید 26 دوربین هوشمند امنیتی با مشارکت شهرداری ها در دستور کار اداره کل امنیتی انتظامی استانداری قرار گرفت.

 

استان مازندران دوربین شهرداری ساری امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر