کد خبر: 638403 A

رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری و اطلاعات وزارت بهداشت:

رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری و اطلاعات وزارت بهداشت گفت:  اجرایی سازی استقرار پرونده الکترونیک سلامت از رویکردهای مهم دولت است.

به گزارش ایلنا از ساری،سید محمود تارا امروز در همایش نشست کشوری دبیران کلان مناطق آمایش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ساری توجه به نظام بیمه سلامت را از رویکردهای مهم دولت در حوزه سلامت عنوان کرد و اظهار داشت: اجرایی سازی استقرار پرونده الکترونیک سلامت رویکرد دیگر دولت است.

وی با اشاره به برنامه نظام مدیریت فناوری حوزه اطلاعات سلامت ،توسعه دولت الکترونیک را از سیاست های دولت در جهت تسهیل امور در این حوزه اعلام کرد.

رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری و اطلاعات وزارت بهداشت ،پاسخگویی به تکالیف قانونی ،مدیریت چرخه دارو و خدمات و رضایت از خدمات سلامت را از اهداف مدیریت منابع و هزینه ها در حوزه سلامت برشمرد.

وی به راه انداری پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت گفت: اجرای این طرح موجب عدالت در ارائه خدمات،پرداخت کمتر ،سلامت بهتر،استرس تسهیل شده به خدمات و حذف فرآیندهای کاغذی می شود.

 تارا بیمه الکترونیک را یکی از بزرگترین اقدامات وزارت بهداشت دانست و افزود: پرونده الکترونیک، نظام ارجاع، پزشک خانواده و ثبت کامل دارو،ملزومات مصرفی و غیر مصرفی اولویت وزارت بهداشت است.

 

الکترونیک دولت سلامت فناوری وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر