کد خبر: 636764 A

قاطعیت آقای استاندار و دو سوال "ایلنا"؛

کارخانه نساجی قائمشهر با سابقه ای بیش از 40 سال فعالیت وپشت سرگذاشتن بحران های مختلف سرانجام توسط شورای شهر وشهرداری این شهرخریداری شد تا به اصطلاح زمین گیرنشود وازجایش برخیزد.

به گزارش ایلنا از ساری ،کارخانه نساجی قائمشهربا سابقه ای بیش از 40 سال فعالیت وپشت سرگذاشتن بحران های مختلف سرانجام توسط شورای شهر وشهرداری این شهرخریداری شد تا به اصطلاح زمین گیرنشود وازجایش برخیزد.

کل ماجرا همین بود واکنون به نظر می رسد مشکلات این واحد نساجی همچنان برقرار است؛ به گونه ای که چندی پیش سرپرست کارخانه با حضور در جلسه شورای شهر از منتخبان مردم در این نهاد خواسته بود که برای ادامه حیات واحد نساجی قائمشهر، بودجه ای مناسب تصویب و تخصیص داده شود.

دیروز حضورآقای اسلامی ، استاندارمازندران در نشست خبری سازمان تبلیغات اسلامی استان را مغتنم شمردیم و راجع به مشکلات واحدهای تولیدی استان و آخرین اخبار در مورد نساجی قائمشهرازایشان سوال کردیم.

 "اسلامی" درباره رفع موانع تولید در استان گفت: مشکلات واحدها را حل کرده ایم و موردی نیست که مراجعه کرده باشد و اقدامی نکرده باشیم.

استاندار مازندران درباره اوضاع و احوال نساجی قائمشهر نیز گفته: از شورای شهرقائمشهر خواسته ایم وضعیت این کارخانه را تعیین تکلیف کرده و یا این که بگذارند آن را به بخش خصوصی واگذار نماییم.

وی با بیان این که با سازمان خصوصی سازی مذاکره کرده ایم تا اگر شرایط فراهم بود کارخانه نساجی قائمشهر به سازمان گسترش و نوسازی صنایع بر گردانده شود تا تصمیمی مناسب برای این واحد اتخاذ گردد؛ اظهار داشته: اکنون شورای شهر قائمشهر مالک کارخانه نساجی می باشد و ما منتظر اعلام نظر منتخبان مردم هستیم.

  1. دغدغه آقای استانداربرای تعیین تکلیف واحد نساجی قائمشهر و دیگر واحدهای تولیدی دارای مشکل ستودنی و قابل تحسین است. واقعیت آن است که موضوع ورود شورای شهرقائمشهر به مساله نساجی جای سوال است و البته جسارت منتخبان مردم دراین نهاد قابل توجه! سوال ما از آقای اسلامی استاندار محترم این است که ایشان و همکاران تا چه زمانی به انتظار پاسخگویی شورای شهرخواهند نشست؟ اگر قرار بر تعیین تکلیف این واحد قدیمی نساجی است؛ پس منتظرچه هستیم ؟ آیا به انتظارنشسته ایم تا فاتحه تولید و اشتغال دراین کارخانه را بخوانند؟
  2. آقای استاندار با قاطعیت می گویند که واحدی دراستان نمانده که مشکلی داشته باشد و ما رفع و رجوع نکرده باشیم؛ ازتلاش و ممارست آقای اسلامی و همکاران پرتلاش ایشان ممنون و متشکریم! اما انتظار داریم سخنان ایشان با مستندات همراه باشد؛ آیا ممکن است؟ این خبرگزاری در ماه های اخیر درباره چند واحد تولیدی دارای مشکل گزارش هایی را تهیه که بنابر مصالحی این گزارش ها منتشرنشده اند. ما اظهارات امید بخش استاندار پرتلاش امان را به فال نیک می گیریم و امیدواریم واحد های تولیدی مازندران بی هیچ مشکلی در امرتولید و اشتغال زایی موفق باشند.

 

بخش خصوصی زمین شورای شهر مشکلات نساجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر