کد خبر: 632146 A

گزارش سرپرست کارخانه به شورای شهر؛

سرپرست کارخانه نساجی قائمشهرازشورای شهرخواست که با اختصاص بودجه به ادامه حیات این کارخانه کمک کند.

به گزارش "ایلنا" ازقائمشهر، "رمضانی" سرپرست کارخانه نساجی قائمشهرگفت: ازاول اردیبهشت که به سرپرستی این واحد نساجی منصوب شده ام ، میزان تولید ازصفر به روزانه سه تن و700 کیلوگرم افزایش یافته و اوضاع رو به بهبود وشرایط مثبت است اما مشکل اصلی ما درحال حاضربدهی های خرد مجموعه است که توان پرداخت نداریم.

وی گفت: اکنون 120 میلیون تومان به تامین اجتماعی بدهی داریم وتوان پرداخت درکارخانه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار"ایلنا" یک عضو شورای شهرقائمشهر؛ پایان یافتن قرارداد این کارخانه با بهشت زهرا (س) را دغدغه اصلی این واحد عنوان کرد وگفت: بخشی ازامورات کارخانه نساجی قائمشهر با فروش پارچه کفنی اداره می شد.

 

بودجه بهشت زهرا تامین اجتماعی شورای شهر نساجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر