کد خبر: 631949 A

براساس تفاهم نامه اداره کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون وکار؛

سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای مازندران گفت: در 6 ماهه دوم سال گذشته بیش ازدو هزار و920 نفرازسربازان وظیفه درپادگان های استان آموزش های فنی وحرفه ای را فراگرفتند.

به گزارش "ایلنا" ازساری، "سید حسین درویشی" با بیان این که این دوره های آموزشی براساس تفاهم نامه اداره کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون وکار ورفاه اجتماعی برگزار می شود؛ تصریح کرد: هدف ازاین دوره ها که در15 رشته مهارتی برگزارشد، ارتقاء مهارت سربازان وایجاد آمادگی های لازم برای ورود به بازارکارواستفاده بهینه ازاوقات فراغت درطول انجام خدمت وظیفه است.

این دوره های آموزشی رایگان است وآموزش دیدگان درقالب دوره های کوتاه مدت درحوزه های کارآفرینی ومدیریت کسب وکار، مهارت های لازم را فرا می گیرند.

سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای مازندران ازاجرای گام بعدی این آموزش ها به صورت هدفمند وانتخاب آگاهانه خبرداده وگفت: این آموزش ها هم اکنون نیز در22 شهراستان درحال انجام است وبا اتمام آنها تا 18 مرداد ماه جاری، شرکت کنندگان بعد ازشرکت درآزمون کتبی که 27 مرداد ماه انجام خواهد شد وکسب امتیازات لازم؛ موفق به دریافت گواهینامه مهارت خواهند شد.

 

دوره های آموزشی نیروهای مسلح وزارت تعاون اداره گواهینامه مهارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر