کد خبر: 628599 A

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 خبر داد:

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 از تحویل 354 تن گندم در آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در مازندران خبر د اد.

به گزارش ایلنا از ساری،مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2  اظهار داشت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سالجاری (6 خرداد) تاکنون 354 تن و 470 کیلوگرم گندم به ارزش 2 میلیارد و 563 میلیون ریال از کشاورزان استان مازندران تحویل گرفته شد.

سید محمد جعفری گفت: با پیگیریهای بعمل آمده تاکنون مبلغ 334 میلیون ریال به کشاورزان گندمکار مازندرانی که گندم مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی شرکت غله تحویل داده اند پرداخت شد.

وی افزود: براساس پیش بینی ها انتظار می رود 100 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان مازندرانی خریداری شود.

مهندس جعفری به نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری براساس 2 درصد افت غیرمفید و 4 درصد افت مفید 13 هزار ریال تعیین شده است.

وی تصریح کرد: خرید تنها از کشاورزانی صورت می گیرد که نام آنها در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت شده باشد.

مهندس جعفری به تعداد مراکز پیش بینی شده جهت عملیاتی کردن فرآیند خرید سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته 30 مرکز از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری جهت تحویل گندم از کشاورزان در سطح استان پیش بینی و تجهیز شده اند که به تناسب و براساس میزان عرضه این محصول بازگشایی می شود.

 

استان مازندران جهاد کشاورزی ساری گندم برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر