کد خبر: 628170 A

به بهانه نشست خبری دو عضو شورای شهر قائمشهر؛

درنشست خبری دو عضوشورای شهر قائمشهر بحث ها آن قدر پیچیده و ابهامات آن چنان فراوان بودند که باید کتاب یا کتاب ها نگارش شوند تا مردم متوجه شوند که درشورای شهرشان چه می گذرد وچه شورایی دارند!

عصردوشنبه 7 خرداد 97 دو نفرازاعضای شورای شهر قائمشهردرغیبت 7 عضودیگر؛ خبرنگاران را فرا می خوانند تا به اصطلاح ازعملکرد 270 روزه خود سخن بگویند.

آنچه این روزها درجلسات شورای شهرقائمشهرمی گذرد، قابل تامل ودرنوع خود جالب است؛ شهردار منتخب شورا مدام در معرض انتقاد وگلایه منتخبان مردم است وگویی آقای شهردار را همین عزیزان انتخاب نکرده اند! آقای شهردارپروژه اجرا می کند وشورایی ها اعتراض دارند که چرا بدون مجوزآنها اجرا می شود!  چرا، چرا وچرا...!

درنشست خبری دو عضوشورای شهر قائمشهر بحث ها آن قدر پیچیده و ابهامات آن چنان فراوان بودند که باید کتاب یا کتاب ها نگارش شوند تا مردم متوجه شوند که  درشورای شهرشان چه می گذرد وچه شورایی دارند!

این که برخی اعضای شورای شهرقائمشهر به کارهای پیمانکاری  ورود کرده اند؛ این که چقدرحقوق می گیرند؛ این که چرا به فلان کشورسفرکرده اند و...

از این مباحث می گذریم ونگرانی عمیق خود را از وضعیت نگران کننده نساجی قائمشهر اعلام می نماییم! عضوشورای شهرقائمشهرگفته" وضعیت این کارخانه شیب نامحسوس روبه سقوط است؟! آخرقبلا بنده خدایی ازمسئولان اصطلاح "شیب آرام افزایش قیمت ها " را عنوان کرده بود والان بدجوری متوجه این نوع شیب شده ایم!

آقایان مسئول! عزیزان جان! آخرچگونه حاضرشدید سرنوشت کارخانه ای با چهل تا پنجاه سال سابقه را به شهرداروشورایی بسپارید که خودشان پرازمشکلات هستند! لابد خواهند گفت: دیدیم منتخبان محترم مردم در شورای شهرقائمشهر مدیریت بحران را فوت آب هستند و ما تصمیم گرفتیم کارخانه بحران زده قائمشهر را به مدیران بحران بسپاریم!!

خدایا چنان کن سرانجام کار/تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

اعضای شورای شورای شهر مدیریت بحران نساجی افزایش قیمت ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر