کد خبر: 627618 A

جلسه شورای شهرقائمشهروحاشیه های جالب؛

اعضای شورای شهرقائمشهردرجلسه روز یک شنبه که شهردارنیزحضورداشت، ازمشکلات مختلف این شهرصحبت کردند و شهرداربی آن که پاسخ سوالات را بدهد، به تشریح فعالیت های انجام شده پرداخت.

به گزارش " ایلنا" ازقائمشهر، "محمد علی شیرسوار"، منتخب اول مردم درشورای شهر با اشاره به طرح زیرگذر"شهید مهدوی" گفت: این طرح مشکلات فنی داشته وبدون مصوبه شورا درحال اجراست.

اودرباره طرح پل جانبازان نیزگفت: درباره مشکلات این طرح ازشهردارسابق قائمشهرانتقاد کردیم و اکنون نیزازشهردارمنتخب سوال می کنیم که چرا بزرگترین پروژه شهربدون مصوبه شورا درحال اجراست.

این عضو شورا تصاویری ازناهنجاری های شهربه نمایش گذاشت وگفت: انتظارداریم که مردم ازعملکردمان رضایت داشته باشند؟

"محمد نصیر متانی" دیگرعضو شورای شهر هم به مشکلات کسبه مستقردرحاشیه طرح اشاره کرد و"احسان اسماعیلی" تاکید کرد: مصوبات شورای شهر لازم الاجراست اما طرح زیرگذرشهید مهدوی بدون طی شدن فرآیند قانونی واداری اجرایی می شود.

"ایمان پویامهر" هم ازشهردارخواست زیباسازی محوطه میدان جانبازان را دردستورکارقراردهد.

"معین پور" شهردارمنتخب شورا درسخنانی ضمن اشاره به کارهای انجام شده وبی بیان این مطلب که قائمشهردرنقطه اتصال شهرهای گردشگری مازندران وگیلان واقع شده ؛ ترافیک های سنگین ورودی شهر را ناشی ازتردد های سنگین به ویژه درایام تعطیلات عنوان کرد وگفت: گره ترافیکی موجود درمیدان جانبازان را حل کردیم وامیدواریم با بهره برداری ازپروژه زیرگذرشهید مهدوی تا بهمن 97 ترافیک سنگین سه راه شهید مهدوی برطرف شود.

 

ترافیک تعطیلات جانبازان شورای شهر گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر