کد خبر: 626925 A

درویشی: 1200 کشته و مجروح خسارت حرفه دکل بندی

سرپرست اداره کل آموزش های فنی وحرفه ای مازندران ازتدوین استانداردهای حرفه دکل بندی دراین استان خبر داد.

به گزارش "ایلنا" از ساری، "درویشی" گفت: درپی تاکیدات وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی برساماندهی وضعیت شغلی و بیمه ای دکل بندان، این اداره کل با همکاری شرکت تعاونی صنعت برق خز درساحل گلوگاه، مجری پروژه های دکل بندی درایران، نسبت به تدوین استاندارد این حرفه پرخطر اقدام کرد.

وی همچنین با اشاره به این که یکی ازسیاست های آموزشی اداره کل فنی وحرفه ای مازندران، شناسایی مشاغل و ارایه آموزش های منطبق با بازارکار می باشد، گفت: پس ازشناسایی شغل دکل بندی، استاندارد آموزشی آن تدوین شد.

سرپرست اداره کل فنی وحرفه ای مازندران با اشاره به اهمیت شبکه انتقال و توزیع نیرو و شرایط فیزیکی شاغلین دراین حرفه ، تربیت نیروی انسانی متخصص دراین حرفه را ضروری توصیف کرد و گفت: دکل بندی شغلی پرخطر است که با وجود رعایت تمامی موارد ایمنی، هرلحظه خطرسقوط یا برق گرفتگی وجود دارد.

به گفته "درویشی " جان باختن بیش از 200 نفر از دکل بندان و مجروح شدن بالغ بر یک هزار نفر درسال های گذشته وبروزحوادثی ازقیبل سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی و شکستگی دست و پا بیانگر خطرناک بودن این شغل است .

او با اشاره به استاندارد های فنی اجرای خطوط انتقال نیرو و توزیع برق در کشورهای دیگر و ایران، تصریح کرد: توانمندسازی و تربیت نیروی متخصص در این حرفه می تواند به کاهش حوادث  آسیب های حین کار منجر شده و وابستگی کشورمان به متخصصان خارجی را کم نموده ودرعین حال به اشتغال نیروهای داخلی در بازارهای بین المللی کمک نماید.

 

 

 

استاندارد ایران صنعت نیروی انسانی شرکت تعاونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر